IMDS - International Material Data System

9:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Mednarodni sistem podatkov o materialu (IMDS) je globalno skladišče podatkov, ki vsebuje informacije o materialih, ki jih uporablja avtomobilska industrija. Več vodilnih proizvajalcev avtomobilov uporablja IMDS za vzdrževanje podatkov za različne zahteve glede poročanja.

V IMDS se zbirajo, vzdržujejo, analizirajo in arhivirajo vsi materiali, ki so prisotni v končni avtomobilski proizvodnji. IMDS olajša izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev avtomobilov in s tem njihovih dobaviteljev v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi, zakoni in predpisi.


Cilji

Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z materiali, ki se vgrajujejo v večini v avtomobile (nabavniki, razvojniki, tehnologi, kakovostniki...).

Kompetence

strokovna tehnična znanja, odgovornost, komunikacija

Vsebina

Vsebina:

  • Predstavitev baze podatkov IMDS(vloga in zgradba glede na material, komponento in sklop) 

  • Dostopanje do IMDS-ja 

  • Uporaba internih struktur in direktiv (REACH, RoHS...) 

  • Kreiranje in interne odobritve IMDS-jev 

  • Predstavitev in pridobitev odobritev IMDS-jev OEM-ov 

  • Vzdrževanje IMDS-jev in njihov vpliv na okolje 

  • Praktični primeri

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

198,00 € + DDV (241,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.