Inovativno in kreativno vodenje tima

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

»Inovacije nimajo nič skupnega s količino denarja za razvoj«, je nekoč izjavil legendarni direktor Appla Steve Jobs, »Odvisne so od ljudi, ki jih imate, od tega, kako jih vodite in kako razumete trg.«

Za uspešen prehod v inovativno podjetje je potrebna predvsem podpora vodilnih.

Vsak vodja se mora zavedati, da je sestavni del njegovih del in nalog spodbujanje inovativnosti pri vsakem sodelavcu. Inovativnost je sedaj nujna. Družbe ali podjetja, ki ne sledijo inovativnim trendom, so obsojena na propad. Inovativnost niso samo tehnične novosti v proizvodnji. Inovativni smo lahko tudi pri uvajanju sprememb pri vodenju, organizaciji dela, pogojih dela, pri metodah proizvodnje, dobave in distribucije.


Cilji

· pojasnitev pomena inovativnosti za preživetje v konkurenčnem svetu,
· ugotavljanje pripravljenosti vas in vaših sodelavcev za vpeljavo sprememb,
· motiviranje zaposlenih za sprejemanje strategije sprememb in delo v timu,
· inovativno vodenje potrebuje avtentičnega vodjo.

Kompetence

vodenje, ustvarjalno in inovativno mišljenje, reševanje problemov.

Vsebina

1.  Zakaj mora biti podjetje inovativno

 • Inovativno podjetje kot poslovni sistem (podjetnost, podjetništvo, ustvarjalnost, novost)

2 . O spremembah

 • Kako reagiramo na spremembo

 • Kako premagujemo odpor

 • Zakaj se upiramo spremembam

 • Proces spreminjanja Jaz – Ti – Mi

 • Spremembe in hitrost

 • Upravljanje s spremembami

3.  Motiviranje zaposlenih za spremembe

 • Motiviranje s postavljanjem ciljev in izvrševanjem sprememb

 • Motiviranje s prepoznavanjem dosežkov in vključevanjem zaposlenih

4. Vodenje k spremembam

 • Kakšne inovativne voditelje zahteva  »nova ekonomija«

 • Vzpodbujanje inovativnosti in kreativnosti z delom v tim

5. Vodja in delo tima

 • Prepoznavanje dosežkov z upoštevanje magičnega razmerja 1:5

 • Skupno Sprejemanje odločitev

 • Skupno reševanje problemov

 • Skupno ocenjevanje delovne učinkovitosti

 • Zagotavljanje svobode

 • Razvoj  na področjih kjer so najboljši po metodi SF

6.    Gradi kulturo večje zavzetosti  in pravičnosti

 • S strategijo za dvig zavzetosti

 • S strategijo stimuliranja in nagrajevanja

 • S strategijo motiviranja

 • S strategijo za dobro počutje » Well Being » vseh zaposlenih

7.    Soustvarja sisteme in modele za stalno izboljševanje procesov 

 • Pri posameznikih 

 • Org. enotah in timih 

 • Vpeljuje standardni sistem prepoznavanja  izgub

 • Planirana  - ciljana, fokusirana  inovativnost

 • Kaizen – stalno izboljševanje procesov

8.    Plan izboljšav pri svojem delu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

253,00 € + DDV (308,66 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.