ISO TS 16949 – Zahteve sistema kakovosti za avtomobilsko industrijo

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Podjetja, ki dobavljajo svoje proizvode avtomobilski industriji, hočejo (morajo) sistem kakovosti postaviti tako, da bo učinkovitost posameznih procesov in posledično njihova uspešnost pripeljala do nadzorovanih in obvladovanih procesov, zadovoljstva zaposlenih in nadzora nad stroški ter s tem do večjega dobička. Pri tem želijo upoštevati najboljšo prakso, na osnovi katere sta nastala ISO 9001 in ISO TS 16949, ki se uporabljata kot orodje za obvladovanje sistema kakovosti.


Cilji

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Udeleženci bodo na seminarju:

spoznali osnove procesnega pristopa,
spoznali osem načel sistema kakovosti,
spoznali oziroma poglobili znanje o ISO TS 16949,
razumeli vlogo sistema kakovosti v podjetju,
dobili vzpodbude za izboljševanje in spreminanje sistema kakovosti,
razumeli povezave in zahteve avtomobilske industrije do svojih dobaviteljev.

Namen

vodilni in vodstveni delavci, razvijalci proizvodov in tehnologi, planerji kakovosti, vodje proizvodnih enot, projektni vodje.

Vsebina

 • Sistemi kakovosti

 • Procesni pristop

 • Osem načel sistema vodenja kakovosti

 • Sistem kakovosti ISO TS 16949 – zahteve z navodili za uporabo

  • Obseg

  • Normativne reference

  • Definicije pojmov

  • Sistem kakovosti

  • Odgovornost vodstva

  • Obvladovanje virov

  • Realizacija proizvodov

  • Meritve, analize in izboljšave

 • Posebne zahteve avtomobilske industrije (FMEA, APQP, PPAP, SPC, MSA)

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

188,00 € + DDV (229,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.