POSTAL SEM VODJA - Kako si pridobim in ohranim avtoriteto?

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60
  • Pridobiti avtoriteto in jo vzdrževati v svoji delovni skupini je naporno. Najtežja naloga delavca, ki postane vodja, je vzpostavitev socialne avtoritete. Težava, ki se lahko pojavi pri novi vodji je sprejem drugačne vloge, saj njegov položaj ni več takšen kot ga je imel do sedaj. Uspešno mora vzpostaviti mejo z ostalimi sodelavci, ki jim več ni enak. Spremeni so tudi njegov način razmišljanja, saj mora videti širino problemov. Da posameznik dozori in postane uspešen vodja, potrebuje več kot tri leta. V tem času se njegova miselnost spremeni, sebe začne dojemati kot vodjo, hkrati pa postane strokovnjak za delo z ljudmi. Učinkovito vodenje temelji na sposobnosti spoštovanja stališč drugih ljudi in verodostojnosti. Sodobni vodja gradi na zaupanju in spoštovanju sodelavcev.


Cilji

Novo nastali vodja pridobi osnovne poglede, kako in zakaj je potrebno sprejeti drugačno vedenje v skupini. Nauči se graditi na socialni avtoriteti in mehkih veščinah, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju in verodostojnosti.

Namen

Pridobiti avtoriteto in jo vzdrževati v svoji delovni skupini je naporno. Najtežja naloga delavca, ki postane vodja, je vzpostavitev socialne avtoritete.

Vsebina

Vsebina: 

1.Zakaj je težko postati vodja delovni skupini iz katere izhajam? 

2.Hierarhija organizacije in moje novo mesto vodje v njej. 

3.Pomen avtoritete in vrste avtoritete v skupini. 

4.Elementi, ki gradijo stabilno mesto vodje v skupini: 

  • pridobivanje zaupanja, 

  • pridobivanje spoštovanja.

5.Ali je vodja lahko prijatelj?

6.Ali je vodja lahko pravičen? 

7.Pomen zavzetosti in pripadnosti vodje v delovni organizaciji. 

8.Položaji, ki jih zavzemam pri komunikaciji, da ne pride do konfliktov. 

9.Vrste pristopov pri motiviranju sodelavcev. 

10.Osebnostna analiza sprememb za pridobitev večje avtoritete v skupini.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

268,00 € + DDV (326,96 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.