Izboljšamo učinkovitost in komunikacijo med zaposlenimi

Trg zahteva konkurenčnost, konkurenčnost pa pomeni učinkovitost na vseh delovnih mestih v organizaciji

Na učinkovitost vplivajo:

 • jasno postavljeni cilji

 • stalno komuniciranje o ciljih in dosežkih

 • povratne informacije

 • spoštovanje

 • zaupanje

 • ustrezna delovna klima in organizacijska kultura

Vsi zaposleni s pravilno komunikacijo ustvarjamo prijetno okolje za delo. Zaradi tega radi hodimo v službo. Ljudje smo socialna bitja in komunikacija nam veliko pomeni. Dobro vzdušje pogojuje delovno klimo, ki neposredno vpliva na produktivnost. Kultura podjetja in učinkovitost sta največji konkurenčni prednosti, ki se gradita samo s dobrimi sodelavci.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

 • Spodbujanje dobrih odnosov med sodelavci in vpliv odnosov na uspešnost dela in učinkovitost delovnih procesov v podjetju

 • Spodbujanje inovativnega razmišljanja in pomen kakovosti pri delu

 • Pomen kritike s strani vodje

 • Zakaj vodja ne sme biti vaš prijatelj

 • Dvig zavzetosti za delo pri posamezniku

 • Spodbujanje boljše komunikacije in dela v timu

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!