Vizija vitkost - vpeljava vitkega podjetja

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Naloga vodstva je izgrajevanje nove organizacijske kulture, katera temelji na disciplini, zavzetosti, sodelovanju po novih produktivnih idejah. Grajenje vitke organizacije se začne z pravilno postavijo VIZIJE in STRATEGIJE organizacije, POSLANSTVA ZAPOSLENIH povezanih s CILJI organizacije in VREDNOTAMI - zahtevami odjemalca (odjemalec= kupec/stranka po ISO TS 16949). Vse to zagotavlja obstoj organizacije na trgu in grajenje konkurenčne prednosti.


Vsebina

 • Poslanstvo in vizija družbe 

 • Strateški plani 

 • Vrednote 

 • Cilji ( dnevni , mesečni , letni ) 

 • Standardno vodenje na vseh – LSW 

 • Vizualizacija vodenja 

 • Izgube pri vodenju 

 • Vitka organiziranost ( Self DirectedTeams ) 

 • Vodenje za dvig »Zavzetost zaposlenih » 

 • Vitko poslovanje in model poslovne odličnost 

 • Merjenje zavzetosti in učinkovitosti vodenja in korektivni ukrepi 

 • Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

212,00 € + DDV (258,64 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.