Knjige

POT V POSLOVNI SVET

Poslovni bonton

Avtorica in predavateljica Zlatka Dreo pravi:

“Vse, kar sem napisala v knjigi, bi MORALA ZNATI PRVI DAN SLUŽBE in moja KARIERA BI BILA POPOLNOMA DRUGAČNA. V šoli so me učili, da je strokovnost na prvem mestu, po dolgih letih službe sem spoznala, da je za kariero pomembno NAJPREJ znati pravilno komunicirati.”

Zlatka Dreo je solastnica in svetovalka znane slovenske izobraževalne inštitucije IZZA, d.o.o.

Kot predavateljica ima bogate izkušnje z izobraževanjem odraslih predvsem na področju poslovnega komuniciranja, bontona, protokola, vodenja, organizacije prireditev, planiranja časa in prodaje.

O knjigi je bilo veliko napisanega v medijih, predavatelji pa jo uporabljajo kot priročnik in učbenik na šolah za komercialiste in za poslovne sekretarje.

Več »

 

 

VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV

Vzdrževanje strojev in naprav

Pričujoče gradivo se spopade z najrazličnejšimi vidiki vzdrževanja in zajema področja, kot so pomen, cilji, metode, organizacija vzdrževanja, varnost pri vzdrževanju, novosti pri vzdrževanju idr. Obširen del gradiva se nanaša na vzdrževanje, opis potencialnih okvar ter možnosti popravil strojev, strojnih elementov, pogonov, črpalk, pomožnih naprav, krmilnikov itd.

Gradivo je napisano izrazito praktično, z obilico slikovnih ponazoritev in kot tako zelo uporabno za delo v praksi.

dr. Iztok Palčič, univ. dipl. gosp. inž. str.
Samostojni raziskovalec, Laboratorij za načrtovanje
proizvodnih sistemov,
Fakulteta za strojništvo Maribor

Več »