LETNI RAZGOVORI - Primeri dobre prakse

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Letne razgovore uvajajo v organizacijah, kjer želijo vzpostaviti odprto komunikacijo s svojimi zaposlenimi. So orodje za vodenje in motiviranje sodelavcev preko ciljev podjetja oz. družbe. Le dobro poznavanje in razumevanje ciljev podjetja in razumevanje pomembnosti posameznikove vloge v podjetju, vodi k uresničevanju ciljev. Uspešen posameznik je ključ do uspešnega vodje in uspešnega podjetja. Vodenje letnih razgovorov zahteva strokovno usposobljenost vodij in ustrezno organizacijsko kulturo v podjetju oz. družbi.


Namen

Seminar je namenjen vodjem kadrovskih služb, direktorjem, vodjem oddelkov in vsem, ki so zadolženi za izvedbo in vpeljav projekta letnih razgovorov.

Kompetence

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnice, individualno in v skupini.

Vsebina

 • STRATEGIJA PODJETJA IN ORGANIZACIJSKA KULTURA

 • KAJ JE LETNI RAZGOVOR?

 • KDAJ IN ZAKAJ PRIČETI Z LETNIMI RAZGOVORI (SWOT ANALIZA)

 • CILJI RAZGOVORA

 • VSEBINA RAZGOVORA

 • ORGANIZACIJSKE PRIPRAVE NA RAZGOVOR

 • PRIPRAVE ZA VODJO RAZGOVORA

 • PRIPRAVE ZA UDELEŽENCA RAZGOVORA

 • STRUKTURA RAZGOVORA

 • POHVALA, VZPODBUDA IN POZITIVNA USMERJENOST SO NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIKI

 • PASTI RAZGOVORA ZA VODJO IN UDELEŽENCA

 • TEHNIKE – FAZE RAZGOVORA

 • KAKO SE POGOVARJAMO S TEŽAVNIMI SODELAVCI

 • ZAKLJUČEK RAZGOVORA IN ZAPIS

 • REZULTAT RAZGOVORA IN INDIVIDUALNI RAZVOJNI NAČRT

 • PRIMERI DOBRIH PRAKS

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

268,00 € + DDV (326,96 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.