Letni razgovori

Redni letni razgovori so pomembno orodje za iskanje notranjih potencialov zaposlenih.

Je sistematično načrtovan razgovor med zaposlenim in predstavnikom organizacije. Letni razgovori se uvajajo v ustanovah in podjetjih, kjer želijo vzpostaviti odprto komunikacijo s svojimi zaposlenimi. So orodje za utrjevanje dobrega dolgoročnega odnosa, povečanje produktivnosti, pripadnosti timu in boljše načrtovanje razvoja ključnih kadrov in talentov v organizaciji. Prav tako vključujejo posameznikovo razumevanje ciljev organizacije in posredno razumevanje njegove vloge pri doseganju ciljev na delovnem mestu.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • naučili se boste najučinkovitejše praktične metode vodenja letnih razgovorov;

  • s praktičnimi vajami se boste naučili, kako pravilno pripraviti in izvesti razgovor;

  • spoznali boste primerne obrazce za izvajanje razgovora in kako oblikovati vsebino obrazca.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!