Mentorstvo v podjetju

Pod besedo mentorstvo razumemo veliko različnih oblik sodelovanja in komunikacije med dvema osebama. Fokus pa je vedno na usposabljanju inomogočanju delavcu, da začne stvari delati samostojno. V poklicno usposabljanje in druge oblike usposabljanja za delo se poleg mladostnikov vključujejo tudi odrasli, ko menjajo službo ali delovno mesto znotraj podjetja.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Pridobili bomo znanje, kako sistematično vključevati zaposlenega na novo delovno mesto in neposredno v delovni proces. Pri pridobivanju poklicnih veščin in tihih znanj sta izredno pomembni mentorjeva usmerjevalna vloga in pomoč. Zato se od mentorja zahteva potrebno psihološko znanje in didaktično znanje (usposobljenost) za delo z novo zaposlenimi; imeti mora tudi motivacijo, nagnjenost, zmožnosti in veselje za tako delo. Preprosto lahko rečemo, da mentor zna poučevati in to opravlja z največjim veseljem.

Razvoj kompetenc:

učinkovita komunikacija, posredovanje znanj, metodika dela, reševanje problemov in konfliktov, prenos znanj – mentorstvo.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!