Mentorstvo v podjetju

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Pod besedo mentorstvo razumemo veliko različnih oblik sodelovanja in komunikacije med dvema osebama. Mentorja potrebujejo novo zaposleni in zaposleni, ki zamenjajo delovno mesto v organizaciji. Fokus mentorstva je vedno na usposabljanju in omogočanju zaposlenemu, da začne stvari delati samostojno in pravilno. Mentorstvo ni velik strošek za organizacijo, prinese lahko veliko pri grajenju organizacijske klime in kulture, kvaliteti odnosov in poenotenju standardov kakovosti izdelkov/storitev do kupca ali stranke. Mentorstvo je skrbno načrtovan proces, ki temelji na skrbni izbiri prave osebe med zaposlenimi.


Cilji

Pridobili bomo znanje, kako sistematično vključevati zaposlenega na novo delovno mesto in neposredno v delovni proces. Pri pridobivanju poklicnih veščin in tihih znanj sta izredno pomembni mentorjeva usmerjevalna vloga in pomoč. Zato se od mentorja zahteva potrebno psihološko in didaktično znanje (usposobljenost) za delo z novo zaposlenimi. Imeti mora tudi motivacijo, nagnjenost, zmožnosti in veselje za tako delo. Preprosto lahko rečemo, da mentor zna poučevati in to opravlja z največjim veseljem.

Namen

Vsem, ki vpeljujejo v delo novo zaposlene in pripravnike, vodjem kadrovskih služb, vodjem oddelkov.

Kompetence

Učinkovita komunikacija, posredovanje znanj, metodika dela, reševanje problemov in konfliktov, prenos znanj – mentorstvo.

Vsebina

 • KAJ JE MENTORSTVO

 • ZNAČILNOSTI ODRASLEGA IN POSEBNOSTI PRI UČENJU ODRASLIH

 • DEJAVNIKI UČNEGA PROCESA

 • NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • KDO JE MENTOR, LASTNOSTI MENTORJA

 • RAZVOJ KOMPETENC ZA DOBRO MENTORSTVO

 • MOTIVACIJA IN MENTORSTVO

 • POHVALA ZA DOBRO OPRAVLJENO DELO

 • UČINKOVITO POSREDOVANJE KONSTRUKTIVNE KRITIKE

 • METODIKA PUD

  • praktično usposabljanje z delom

 • OBRAZEC ZA UVAJANJE – PREMESTITVE

 • NAVODILA ZA DELO, NALOGE IN ODGOVORNOSTI MENTORJEV

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

178,00 € + DDV (217,16 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.