Meritve v proizvodnji geometrijske dimenzije in tolerance

8:00 - 14:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Z meritvami v proizvodnji preverjamo skladnost procesov in izdelkov z načrtovanimi karakteristikami. Na osnovi merilnih rezultatov sprejemamo kritične odločitve o sprejemljivi ali nesprejemljivi kakovosti izdelkov, zato morajo biti meritve točne in zanesljive. Ustrezno raven točnosti in zanesljivosti meritev lahko dosežemo les skrbnim načrtovanjem, izvedbo ter interpretacijo in analizo merilnih rezultatov.

Z geometrijskimi dimenzijami in tolerancami konstruktorji definirajo geometrijske značilnosti izdelkov, ki imajo kritičen vpliv nanjihovo funkcijo. Ker postajajo izdelki vse bolj kompleksni, tolerance pa vse ožje, je izjemno pomembno natančno definirati vse tehnične parametre in njihove medsebojne povezave. Zato je nastala vrsta mednarodnih standardov na področju geometrijskega določevanja izdelkov (»geometrical product specification – GPS«), ki jih morajo zelo dobro razumeti konstruktorji, načrtovalci proizvodnih procesov in merilci, ki preverjajo ustreznost geometrijskih značilnosti proizvodov.


Cilji

Sposobnost razumevanja pomena meritev ter ustreznega načrtovanja in izvedbe meritev. Pravilna interpretacija geometrijskega določevanja izdelkov na osnovi dimenzij in toleranc na področjih konstruiranja, načrtovanja proizvodnih procesov in merjenja kakovostnih značilnosti izdelkov.

Namen

Seminar je namenjen predvsem konstruktorjem izdelkov, načrtovalcem procesov (tehnologom) in merilcem geometrijskih značilnosti.

Kompetence

strokovna tehnična znanja

Vsebina

1. Pomen meritev: 

 • zahteve standardov za vodenje kakovosti, 

 • odločanje o kakovosti procesa in izdelka, 

 • načrtovanje meritev 


2. Pogreški in merilna negotovost s primeri iz merjenja dolžin. 


3. Razlaga toleranc oblike in lege: 

 • standardi, 

 • pojmi in definicije, 

 • označevanje na tehniških risbah, 

 • baze in bazni sistemi, 

 • definicije tolerančnih polj in območja veljavnosti toleranc, 

 • tolerance oblike, 

 • tolerance lege in teka, 

 • dodatne značilnosti in njihovo označevanje. 


4. Komunikacija med tehniškimi sektorji pri razvoju tehniške dokumentacije

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

209,00 € + DDV (254,98 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.