Merjenje klime in zadovoljstva zaposlenih

So zaposleni zadovoljni z okoljem, v katerem delajo?

»Merjenje mnenja zaposlenih« je menedžersko orodje preko katerega vodstvo objektivno pridobi informacijo o stališčih, mnenjih, verovanjih in vrednotah svojih zaposlenih. Na osnovi objektivnih kazalnikov lahko sprejme ukrepe, ki bodo prinesli pozitivne spremembe.

Preko raziskave mnenja vodstvo prepozna, kakšna organizacijska kultura vlada v družbi, kar pomaga pri razumevanju vedenja zaposlenih, njihovih reakcij in ravnanj.

Vendar samo merjenje ni dovolj, potrebni so korektivni ukrepi skupaj z zaposlenimi, saj oboji nosijo odgovornost za spremembe, ki vodijo k izboljševanju stanja.

Spremembe se morajo poznati v dodani vrednosti: večjemu prometu in profitu, manjši odsotnosti iz dela, zmanjšanju izmeta in reklamacij.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!