Metoda 5S, čiščenje in organiziranje

Težave v zvezi z zastoji na strojih in napravah ne morejo biti vidne, če je okolica stroja umazana, neorganizirana in neurejena. Čiščenje in organiziranje delovnega mesta pomaga ekipi pri odkrivanju težav. Delovna mesta morajo biti urejena po načelih metode 5S, da se lahko učinkovito začne z aktivnostmi na drugih nivojih uvajanja TPM ali vitke proizvodnje. 5S je metoda, ki vodi k spremembi mišljenja o tem, kdaj je določeno delovno mesto primerno organizirano.

Pri procesih, kjer je udeleženih več oseb je pravilna organizacija ključna. Metoda zagotavlja primerno organiziranost delovnih mest v proizvodnji in pisarnah. 5S je metoda za vzpostavitev in ohranjanje urejenega, čistega in varnega delovnega okolja, kar je osnova za učinkovito, kakovostno, okolju prijazno in varno delo.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Razumevanje zaposlenih, kaj pomenu čisto in organizirano delovno mesto za povečanje produktivnosti. Zaposleni skrbijo za delovno mesto in naprave, kot da so njihova lastnina. Sprejemajo odgovornost zanje in zaradi tega težijo k stalni urejenosti delovnega mesta s okolico. Metoda spada v temeljni steber pristopa TPM (Total Productive Maintenance) in je osnova za vitko proizvodnjo (Lean Production).

Razvoj kompetenc:

osebna organizacija dela in skrb za urejenost delovnega mesta.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!