METODA 8D – učinkovita rešitev problema reklamacije

Pri vsakem delu se pojavljajo napake in problemi, nekatere nam uspe popolnoma rešiti. Najbolj težko je s problemi, ki se pojavljajo na novo in za katere ne vemo, kako bi jih odpravili. 8D je metoda timskega reševanja problemov, proces osmih korakov, ki sistematično, učinkovito in dokončno reši problem.

Pravilna uporaba metode 8D omogoča, da odpravimo vzroke problema (npr. neskladnosti izdelka ali neskladnosti delovanja procesa) in se izognemo njegovi ponovitvi. Metodo 8D izvajamo s pomočjo zbirnega lista o poročanju, ki se vsebinsko naslanja na posamezne korake v procesu. Metoda nudi sistematično zasnovo za učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje po postopku PDCA (planiraj, izvedi, kontroliraj, ukrepaj) in SDCA (standardiziraj, izvedi, kontroliraj, ukrepaj).

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Metoda 8D je pot k zadovoljstvu kupca. S pravilno identifikacijo problema in izvajanjem ukrepov zaščitimo kupca pred ponovnimi škodljivimi vplivi problema.

Prednosti metode 8D:

  • dosežemo uspeh, ki ga posameznik ne more;

  • izkoristimo najboljše sposobnosti;

  • izberemo najboljše odločitve in rešitve;

  • pridobimo čas za boljše delo;

  • imamo večje zadovoljstvo pri delu.

Razvoj kompetenc:

delo v timu, reševanje problemov, analitični pristop, komunikacija, ciljna naravnanost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!