Metoda FMEA - NOVA VERZIJA!

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

FMEA - Analiza možnih napak in njihovih posledic

V tej napredni različici metode FMEA najbolj izstopa inovativen procesni pristop v sedmih ključnih korakih, ki postavlja temelje za sistematično in popolno dokumentirano analizo možnih vzrokov napak ter njihovih posledic. Ta okvir omogoča sledljivost in natančnost pri preučevanju potencialnih tveganj, posebej v proizvodnih procesih.

S poglobljeno analizo, ki jo omogoča ta različica FMEA, dosežemo občutno izboljšanje naših proizvodnih procesov. Pomembno je poudariti, da je cilj metode preprečiti napako še preden se le-te sploh lahko pojavi. Ta preventivni pristop je ključnega pomena, saj omogoča reševanje morebitnih težav že v fazi razvoja izdelka ali procesa. To je iz stroškovnega vidika najučinkovitejši in najbolj sprejemljiv.

Uporaba FMEA torej ni zgolj reaktivna, ampak proaktivna. S tem se izognemo morebitnim težavam v kasnejših fazah proizvodnje, kar ima neposredne pozitivne učinke na celotno učinkovitost sistema. Zmanjšanje napak v serijski proizvodnji ne poveča samo produktivnost, temveč prepreči izmet, kar je pa dobro za kupca, s katerim gradimo zanesljiv poslovni odnos in uspešno poslovanje.

CILJ

Udeleženci bodo na seminarju:

 • spoznali metodo FMEA

 • spoznali tehniko izvajanja FMEA

 • spoznali možne variante ocenjevanja s povdarkom na AP

 • dobili potrebno razumevanje za učinkovito izvajanje analize


Razvoj kompetenc: strokovna tehnična znanja, analiza svojega dela, odgovornost.


Ciljna skupina

 • Razvijalci proizvodov in konstrukterji

 • Tehnični direktorji

 • Vodje proizvodnje

 • Razvijalci procesov in tehnologi

 • Zaposleni v službi kakovosti

 • Vodje proizvodnih enot

 • Projektni vodjeVsebina

 • 1. Zgodovina in razvoj FMEA

 • 2. Predstavitev FMEA s povezavo na ostalo dokumentacijo (pomen, namen)

 • 3. Metodologija FMEA (ena izmed ključnih orodij kakovosti)

 • 4. Izvajanje FMEA

 • 6. PFMEA (proces)
  - izvedba po 7 korakih

 • 7. MSR FMEA in prenovljen FMEA obrazec

 • 8. Faktorji FMEA

 • 9. Skupinski prikaz FMEA izvedbe na vašem konkretnem primeru

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

256,00 € + DDV (312,32 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.