Metoda Kaizen – ustvarimo proizvodnjo brez izgub

Kaizen, beseda izvira iz japonščine (kai – sprememba, zen – na boljše), pomeni nenehno izboljševanje. Je načelo stalnih izboljšav, ki ga je treba razumeti kot dolgoročen proces, integriran v vse ravni podjetja. Osnovna ideja nenehnega izboljševanja je izraba znanja, izkušenj in veščin vseh zaposlenih v podjetju.

Podjetjem tega »skritega« znanja ni treba na novo ustvarjati, saj je že prisotno, potrebno je le odstraniti ovire, da lahko prosto kroži med sodelavci.

Vsa uspešna podjetja vpeljujejo v svoje poslovanje zakonitosti proizvodnje brez izgub, te zakonitosti so del metode KAIZEN. To dosežemo tako, da naredimo proizvodnjo bolj prijazno do zaposlenih (motivacija) z metodo 5S (odstranitev nepotrebnih elementov z delovnega mesta), s samostojnim vzdrževanjem znotraj metode KAIZEN.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Spoznati metodo in preko nje priti do notranjih skritih rezerv pri izboljšanju dosedanjega dela.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, organizacija, vodenje.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!