Mnenja strank

Seminar RECEPCIJA OGLEDALO PODJETJA mi je bil zelo všeč, ker po teh predavanjih lahko moje znanje izboljša, osebnostno zrastem, lažje rešujem konflikte z obiskovalci. Predavateljica je zelo energična in ima ogromno psihološkega znanja. 

Mojca Gjerek, receptorka

Predavatelj, ki je predaval 8D METODO, je predaval iz prakse, na večih praktičnih primerih. Predavanje je bilo sproščeno in debatno naravnano. 

Tatjana Zahipovič, kakovostnik

Predavatelj za seminar SKLADIŠČENJE, je zelo podrobno razložil skladiščenje, kar je podalo celotno sliko organizacije v skladišču. Dober predavatelj in super organizacija. 

Primož Babnik, skladiščnik

Predavanje vsebine SODOBNA ORODJA ZA VODENJE je predavateljica predstavila, saj jo je resnično super poslušati in se učiti od nje, cenim njeno izjemno širino in domači pristop. Vse mine prehitro! 

Barbara Binder, pravnica

Seminar VPELJAVA VITKEGA PODJETJA- 5S je popolnoma opravičil moja pričakovanja, predavatelj g. Bukvič je sproščeno in veliko znanja nam podajal svoje znanje iz prakse. 

Sara Zupanič, tehnolog za kakovost

Seminar VZPOSTAVITEV DOBREGA STIKA Z GOSTI NA RECEPCIJI, je zelo koristen seminar za osebno rast. Bilo je veliko praktičnih primerov in predavatelj je bil pripravljen individualno svetovati. 

Domen Pavlič, concierge

HOTELI UNI d.o.o., Ljubljana

Predavatelj na seminarju MERITVE V PROIZVODNJI je velik strokovnjak na svojem področju. Na predavanju je nazorno in razumljivo posredoval svoje znanje. Seminar priporočam vsem, ki želijo takšno strokovno znanje. 

EDVARD LEŠNIK, konstrukter- tehnolog

Seminar MERITVE V PROIZVODNI (geometrijske dimenzije in tolerance), je izvajal predavatelj z veliko strokovnega znanja. Predaval je zelo razumljivo in podal je nekaj praktičnih primerov za boljšo predstavo. Vsebina seminarja mi bo obogatila dosedanje znanje praksi. 

PETRA CEZAR, kakovostnik

Iz VELIKE ŠOLE VODENJA sem odnesla veliko praktičnega znanja, katerega lahko uporabim pri vsakdanjem delu, razgovor z zaposlenimi in reševanju konfliktnih situacijah.

Veliko situacij znam prepoznati skozi vsebine predavanj in jih pozitivno uporabiti pri svojem delu!

vodja financ PETRA PRAPROTNIK

Z VELIKO ŠOLO VODENJA sem pridobil veliko novega znanja, odprli so se mi nova obzorja, novi psihološka poglavja za razmišljanje o podanih vsebinah in pristopih za katere, do sedaj sploh nisem vedel, da obstajajo!

direktor Marjan Cvikl

Zelo sem hvaležna, da sem bila vključena v VELIKO ŠOLO VODENJA, na kateri sem pridobila:

 • Veliko praktičnih primerov, ki izboljšujejo poglede na delovanje oddelka 

 • Spoznavanje mojih lastnosti, omejitev in priložnosti za osebno rast 

 • Naučila sem se pravilno pohvaliti in kritizirati 

 • Da od seminarja do seminarja preizkušamo naučeno v praksi in poročamo 

 • Pridobila sem večjo motivacijo in željo po učenju grajenju dobrih odnosov do ljudi in najti notranje rezerve za večjo učinkovitost

Hvala!

Suzana Petek, digitalni marketing, PERUTNINA PTUJ

VELIKA ŠOLA VODENJA, mi je omogočila nove poglede in razmišljanja o odnosih med ljudmi, v službi in doma. Naučila sem se pravilno uporabo pohvale in izrekanje kritike, da ni zamer. Sedaj sem dobila željo, da bi še več izobraževala in prebrala kakšno knjigo na to temo. Kot vodja se sedaj še bolj zavedam, kako vplivam na sodelavce, da so motivirani in inovativni in so največji kapital podjetja!

Metka Erlač, namestnica izvršnega direktorja za ekonomiko, PERUTNINA PTUJ

Vsebina UPRAVLJANJE S ČASOM je aktualna in za bodoče življenje nujna za uspešno poslovno pot in uspešno zasebno življenje. Predavateljica ima veliko različnega znanja, katerega strokovno povezuje na praktičnih primerih. 

Vodja proizvodnega obrata, HELIOS TBLUS, d.o.o. Domžale

Predavanje na vsebino UPRAVLJANJE S ČASOM, je bilo enostavno in razumljive, vendar z velikim naborom znanja predavateljice. Za mlade, ki živimo hitro življenje, nas je predavanje poučilo o novem načinu razmišljanja o delu. Katera dela so za nas pomembna oz. produktivna, za boljše delo v službi . Hkrati pa se kaže ta boljša oblika organiziranosti v službi kaže v bolj kvalitetnem zasebnem življenju. 

Priprava dela, HELIOS TBLUS, d.o.o. Domžale

Seminar UPRAVLJANJE S ČASOM priporočam vsem, ki si želijo izboljšati svoje delovne navade. Predavateljica podaja med predavanjem nadzorne primere in poti k rešitvam. 

Roman Pestotnik, HELIOS TBLUS, d.o.o. Domžale

Vsebina seminarja UPRAVLJANJE S ČASOM je bila dobro prilagojena aktivnosti v našem podjetju. Predavateljica podaja snov na zelo preprost način, vzdržuje osebni stik z vsemi udeleženci in ima visoko strokovnost, tudi iz izkušenj iz prakse. 

Brane Knehtl, HELIOS TBLUS, d.o.o. Domžale

Seminar UPRAVLJANJE S ČASOM je bil predstavljen nazorno in enostavno s primeri iz prakse. Pridobljeno znanje ni uporabno samo za organizacijo časa , temveč za dvig kvalitete življenja. 

Anja Fijavž, HELIOS TBLUS, d.o.o. Domžale

S podjetjem IZZA smo že sodelovali. Pri izvedbah seminarjev so bili vedno pripravljeni prisluhniti našim zahtevam. Seminar SODOBNI TRENDI V PREHRANI OTROK IN MADOSTNIKOV so izvedli strokovno, udeleženci so bili zmotivirani, da so naučeno začeli uporabljati v praksi. Res profesionalno! 

Mateja Leskovar Polanič, ravnateljica OŠ Stročja vas, Ljutomer

Za delavnico PRAVILNO IN USPEŠNO ČIŠČENJE smo se odločili zaradi prilagojene vsebine. Udeleženci so bili zelo navdušeni nad izvedbo seminarja in tudi s predavateljico. 

Jelka Fajdiga, vodja splošnega kadrovskega oddelka, Splošna bolnišnica Novo mesto

Usposabljanje na temo »VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN« Vsebina in izvedba seminarja je bila na zelo visokem nivoju. Sama sem bila na veliko različnih seminarjih in delavnicah in moram priznati, da tako dobrega, doživetega, našemu podjetju pisanega na kožo in nabitega z znanjem, podajane tematike še nisem doživela. Čestitam in hvala! 

Breda Antalič, kadrovnik, Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

Seminar »5S in SMED« je je eno najboljših predavanj v zadnjem času. Pohvala na vseh področjih! 

Vodja proizvodnje, Gostol- Gopan d.o.o.

Vsebina seminarja DOBRA KOMUNIKACIJA MED SODELAVCI IN STRANKAMI je za vsakodnevno uporabo za gradnjo dobrih odnosov doma in v službi. Vse je bilo predstavljeno na preprost način skozi zgodbice, katere imajo poglobljeno psihološko podlago. Hvala in nasvidenje, spremembe so lahko in bodo moj naslednji izziv. 

Saša Fužir, CUDV Črna na Koroškem

Na seminarju DOBRA KOMUNIKACIJA MED SODELAVCI IN STRANKAMI je bilo novo znanje posredovano s konkretnimi primeri, da se bolj »vsede« v zavest in podzavest.. Vsebina seminarja je nujno potrebna za »preživetje.« Predavateljica Zlatka je zelo zanimiva in polna energije. 

Alenka Feregotio, CUDV Črna na Koroškem

Seminar NOTRANJA PRESOJA STANDARDA ISO 9001:2015, je bil nazoren. Predavatelj je podal veliko primerov iz prakse- zanimivo predavanje. 

Tanja Čerič, Vodovod- kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

Seminar SKLADIŠČENJE, ZALOGE, IN MATERIALNO POSLOVANJE mi je bil zelo všeč, saj sem dobil veliko novih idej, katere bom lahko uporabil v naši firmi. 

Klemen Zrimc, KIG, Podjetje za proizvodnjo d.d., Ig

Mnenje o usposabljanju zaposlenih v celotni družbi ETI d.d., Izlake na temo MENTORSTVO.Na pobudo vodstev družb ETI d.d. in ETI PROPLAST d.o.o., da oblikujemo nekoliko večjo skupino mentorjev v proizvodnji, smo v mesecu maju in juniju v sodelovanju s podjetjem IZZA d.o.o. organizirali usposabljanja za mentorje, ki se ga je v 7 skupinah udeležilo 129 mentorjev. Poleg usposabljanja mentorjev v proizvodnji, je bilo le-to izvedeno tudi za 28 najvišjih vodij. Tematiko mentorstva sta predstavili predavateljici Vera Beškovnik za vodstveni kader in Zlatka Dreo za mentorje v proizvodnji. Udeleženci so njuno usposabljanje ocenili zelo dobro. Predvsem delavci v proizvodnji so bili navdušeni nad preprosto razlago in praktičnimi primeri, ki so jih delali na delavnici. Gospa Zlatka je znala predstaviti tematiko na razumljiv način, pisan na kožo ljudem z manj predhodnega znanja in mnogim še brez izkušenj mentoriranja. 

ETI Elektroelement d.d. Rosita Razpotnik, univ. dipl. pravnicaVodja kadrovske službe / Head of HR

Vsebina seminarja je bila prilagojena zahtevam našega zdravstvenega doma. Predavateljica odlična, dinamična, dobra obvlada dinamiko delavnic in ves čas vzdržuje stik z vsemi slušatelji.

direktorica Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna

Seminar je nujno potreben za vse, ki se dnevno izgubljamo na preživetih vzorcih komunikacije. Pridobljeno znanje mi bo v veliko pomoč pri vsakdanjem delu v bolnišnici in doma.

Glavna medicinska sestra
Splošna bolnišnica Murska sobota

Predavatelj je bil strokoven in natančen. Posebej všeč mi je bil praktični prikaz naučenega – uporabnost iz teorije v prakso. Veliko uporabnih informacij pri mojem vsakdanjem delu.

ZRS za transfuzijsko medicino Ljubljana

Zaradi hitrega tempa življenja je še kako pomembno, da se tudi zaposleni z veliko izkušnjami usposabljamo. VELIKA ŠOLA VODENJA mi je dala veliko najnovejših znanj iz psihologije dela z ljudmi. Ravno to šolanje me je vzpodbudilo, da bom nekatere zamisli pri vodenju, že iz preteklosti, končno začela uresničevati. Tisti, kateri imate ovire pri vodenju na področju samozavesti, sprejemanje sebe, spreminjanje načina dela,… priporočam, da se udeležijo seminarjev podjetja IZZA.

Vojka Lipovšek, direktorica
CUDV Črna na Koroškem

V času velikih sprememb v poslovnem in kulturnem okolju se je naše podjetje odločilo vlagati v svoje zaposlene, saj le na tak način, lahko ostanemo med najboljšimi v panogi. Delali smo več izobraževalnimi institucijami in naše izkušnje so bile, da je podjetje IZZA bilo najboljše. Prisluhnejo željam naročnika, predavatelji izhajajo iz prakse, predavanja so na najvišji strokovni in predstavitveni ravni. Vse pohvale vsem zaposlenim in predavateljem. Se vidimo tudi v prihodnje!

Tomaž Tajhmajster
Mizarstvo Tajhmajster d.o.o.

Seminar VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ– y gen je zelo aktualen in predstavlja most, ki ga moramo pričeti graditi, da bomo lahko v prihodnje obdržali in izboljšali odnose v družbi. Podani so bili nazorni primeri in napotki, tako za področje vodenja in vzgoje otrok doma.

Mitja Bek, vodja kakovosti
SAVATECH d.o.o., Ptuj

Za VELIKO ŠOLO VODENJA sem se odločil, ker sem si želel zelo nazorno razširiti svoje znanje iz področja vodenja. Pridobil sem zelo veliko praktičnih nasvetov, kako ravnati z ljudmi, da bom uspešen na svoji poklicni in osebni poti. Predvsem želim pohvaliti celotni kolektiv IZZA za skrbno pripravljene in odlično- strokovno izpeljane seminarje, na katerih se nisem počutil, kot številka, temveč kot soustvarjalec seminarja. Vrstni red seminarjev je predstavljalo nadgradnjo znanja in je zaokroževalo smiselno celoto. Šele sedaj se zavedam, da je biti dober vodja mojstrstvo, katerega je potrebno trenirati in nadgrajevati.

Mitja Bek, vodja kakovosti
SAVATECH d.o.o., Ptuj

Izvedba seminarja VPELJAVA METODE 5S je bila vrhunska, tako direktor in delavci so zelo zadovoljni – je kot nek nov veter, zagon, za našo proizvodnjo.

Tatjana Andric, Vodja kadrovske in računovodske službe
NCM d.o.o. Šentjanž pri Dravogradu

VELIKA ŠOLA VODENJA je zelo vredu, ker se pridobijo temeljna znanja iz psihologije vodenja in način komuniciranja z različnimi generacijami. Z vsemi temi znanji je lažje določiti stanje v podjetju in med zaposlenimi. Vsa ta znanja mi zelo pomagajo pri vodenju vseh zaposlenih.

Tadej Topolnik, vodja obrata
XAL SVETILA d.o.o. Murska Sobota

V sklopu šestih delavnic VELIKA ŠOLA VODENJA sem bila poučena o številnimi značilnostmi in težavami  pri vodenju, s katerimi  se srečujem vsaki dan. Na vsakem predavanju sem z vsakim srečanjem pridobila navodila za pravilno ravnanje. Pridobljene metode sem tudi uporabila. Celotno šolo bi priporočila vsem, ki so  na začetni poti vodenja in tudi tistim, kateri so že vodje vrsto let. Postali boste bolj samozavestni pri odločitvah, katere so vezane na delo z ljudmi.

Tanja Kajtna, vodja enote
Dom dr. jožeta Potrča, enota Slov. Bistrica

Menim, da so teme v VELIKI ŠOLI VODENJA zelo koristne in mi bodo v veliko pomoč pri mojem delu. Na vodsven mestu sem drugo leto, zato mi je bilo to usposabljanje v veliko podporo, pri mojih začetnih korakih.

Zdenko Flajnik, vodja oskrbe
Dom dr. jožeta Potrča, enota Slov. Bistrica

VELIKA ŠOLA VODENJA je v celoti izpolnila moja pričakovanja. Izvedel sem veliko novega iz psihologije vodenja (motivacije, pravilnega pristopa, razumevanje Y generacije,…). Pridobil pa sem na drugih področjih potrditev že znanega (coaching, SMART cilji, tatovi časa,…).

Miro Šmid, direktor kakovosti
DOMEL d.o.o. Železniki

V VELIKI ŠOLI VODENJA sem dodatno nadgradil znanje, kako sprejeti sodelavca, kot celovito osebnost. Zaradi tega bom lažje delal z njimi, jim določal naloge in nalagal ustrezne odgovornosti. Prav tako sem se naučil in spoznal nekaj dodatnih orodij in kako izboljšati komunikacijo s podrejenimi.

Vili Jurančič, vodja poslovanja
PANCON d.o.o. Maribor

Za izvedbo delavnice PLANIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV, smo se odločili, ker je bila vsebina ponudbe, točno tisto, kar smo želeli. Dogovorili smo se lahko vse in na nas ste naredili res dober vtis. Predavatelj ima res dobre reference. Udeleženci so bili z izvedbo in vsebino seminarja zelo zadovoljni, predvsem zaradi prikaza na praktičnem primeru.
Gotovo še bomo sodelovali!

Sabina Rukše, vodja pisarne predsednika uprave
KOLPA d.d., Metlika

Za izvedbo seminarja z gospo Vero Beškovnik smo se odločili, zaradi nadgradnje podobnih vsebin. Vsebina je bila prilagojena zahtevam in izbor predavatelja zelo ustrezen.

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Bojana Kranjc, Kadrovska služba

Seminar VODENJE Y GENERACIJE je zelo poučen in uporaben. Predavanje je zelo hitro minilo, saj je bilo podkrepljeno z vajami, testi in filmi iz prakse.

Janja Vrtačnik, operativna direktorica
STRIP,s d.o.o. Vače

Z izvedbo seminarja POSLOVNA OSEBNA ODLIČNOST ZA VEČJI USPEH, smo bili zelo zadovoljni. Vsebina je bila prilagojena našim željam in zahtevam, tako da smo resnično izvedeli vse kar smo želeli. Ure so tekle, kot minute, saj je predavateljica izredno pozitivno presenetila z iskrenostjo, izkušnjami in strokovnim znanjem. Bilo je super!

Janja Vrtačnik, operativna direktorica
STRIP,s d.o.o. Vače

Podjetje IZZA je za naše podjetje izvedlo dve delavnice: UPRAVLJANJE S ČASOM in OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU. Naši zaposleni, kateri so se delavnic udeležili so bili zelo navdušeni. Saj pravijo, da bodo pridobljeno znanje z lahkoto uporabili na delovnem mestu in doma.

Jasna Orešič, strokovni sodelavec za kadre
ZAVAROVALNICA MARIBOR

Naši vodje, kateri so se udeležili seminarja SODOBNA ORODJA ZA VODENJE, so bili zelo zadovoljni z vsebino in izvedbo. Predavateljica ga. Dreo je program prilagodila našim potrebam, predavanje je izvedla zavzeto, profesionalno, zelo strokovno in udeležencem podala veliko uporabnega znanja za prakso.

Blanka Kovačič, Vodja kadrovske in splošne službe
CONTAINER d.o.o. Celje

S koncem lanskega leta smo se v podjetju Monter Dravograd d.o.o. , odločili za izvedbo delavnic ter vpeljavo projekta »vitko podjetje«. Tako kot vsako podjetje, si tudi naše želi postati in biti »vitko«. V sklopu kar nekaj delavnic, smo vodstveni ter deloma tudi ostali kader, spoznali temelje in vizije vitkega podjetja ter seveda izpeljali tudi praktični del na področju proizvodnega dela. Vključeni v delavnico, oz. slušatelji, so bili z vsebino delavnice ter načinom podajanja informacij zelo zadovoljni. Predavatelj je bil po naši oceni odličen in zmožen vzdrževati osredotočenost posameznikov, kljub dejstvu da so delavnice potekale v soboto dopoldan. Do sedaj smo uredili kar nekaj delovnih mest in se začeli zavedati pomena »čistih miz« ter urejene proizvodnje, kateri moramo biti vse službe v pomoč. Učinki delavnice so vidni, vendar moramo veliko postoriti še sami.

Mojca Šavc, univ.dipl.prav
Monter Dravograd d.o.o.

Celoten pristop predavanja PROIZVODNJA BREZ IZMETA – AQ, je bil nad mojimi pričakovanji in obisk seminarja priporočam vsakomur, kateri je povezan z gospodarstvom.

Simon Klanšek, delovodja tiskarne 
MUFLON d.o.o. Radeče

Seminar PROIZVODNJA BREZ IZMETA – AQ bi priporočila vsem zaposlenim, ker smo vsi zadolženi za celovito kakovost, kontrolo, dobro delo.

Helena Drobnič, kontrolor kakovosti,
MUFLON d.o.o. Radeče

Za uspešno delo vsakega podjetja, je pomemben vsak člen in član te skupnosti. Ker menimo, da tudi tehnični delavci pomembno prispevajo h kvaliteti dela, smo se odločili za seminar podjetja IZZA d.o.o., USPEŠNO IN PRAVILNO ČIŠČENJE. Ki je vsebinsko, omogočil tako profesionalno usposabljanje, kot osebno rast delavk in delavcev. Pri dogovarjanju so se prilagajali našim potrebam in zmožnostim, delo in izvedba je bila zelo strokovna.

Mateja Leskovar, univ. dipl. ped.
Ravnateljica OŠ Stročja vas, Ljutomer

Za podjetje IZZA smo se odločili zaradi njihove bogate in pestre ponudbe seminarjev. Z njimi smo sodelovali prvič, mnenja smo, da smo se odločili prav! Predvsem bi pohvalili predavatelja g. Črešnarja zaradi popestritve seminarja z veliko praktičnih primerov iz prakse, predavanja niso bila dolgočasna. Vsem udeležencem je bilo všeč praktično delo – vpeljava 5S METODE na pilotno linijo.

Katka kren, dipl. ekon.
Vodja kadrovske službe, KEKO-VARICON d.o.o., Žuženberk

Za sodelovanje s podjetjem IZZA d.o.o. smo se odločili na osnovi izkušenj iz prejšnjih seminarjev (v okviru kompetenčnega centra za orodjarstvo). Seminar SAMOMOTIVACIJA IN MOTIVACIJA ZA PODJETNIKE, je izpolnil naša pričakovanja, pohvaliti gre predavateljico ga.Dreo. Tekom seminarja smo naglasili poudarek na podjetništvu, poleg tega je to pričakovanje temeljilo na nepoznavanju tematike s strani udeležencev.

Jana Nadoh Bergoč,univ.dipl.kom.
Svetovalka, RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. Pivka

Odločitev za seminar 8.URNA ŠOLA VODENJA je bila posledica sprememb, ki smo se jih odločili uvesti v podjetju. Glede na pričakovanja, se je pokazalo za zelo dobro potezo in je še pripomoglo k duhu sprememb. Veseli me, da je bila predavateljica iz prakse, saj je zelo dobro poznala probleme, kateri se pojavljajo v podjetjih in je imela zato tudi vedno odgovore z konkretnimi rešitvami na postavljena vprašanja. Na presenečenje vseh, pa je bila pohvale vredna predvsem izvedba, ki je bila prilagojena naši problematiki in našim potrebam. Mislim, da bomo v bodoče koristili še več izobraževanj, ki jih organizirate na način, ki se približa specifični problematiki znotraj podjetja.

Manca juvančič,dipl.ekon.
Prokuristka, MOST,d.o.o Rakek

Za podjetje IZZA d.o.o. smo se odločili, ker smo z njimi že sodelovali v preteklosti. Z njihovo izvedbo seminarjev in delavnic smo zadovoljni. Z gospo Zlatko Dreo smo izvedli delavnico PSIHORETORIKA NA SESTANKIH IN POSLOVNIH RAZGOVORIH, kot predavateljica je odlična, svoje znanje je podala na zelo zanimiv način, osebni pristop, ki je vključeval angažiranost vsakega udeleženca. Zelo dragoceni so vtisi in ocene ob zaključku seminarja, na podlagi katerih bomo znali izbrati dodatne teme usposabljanj za prihodnje.

Minka Leban,univ.dipl.org.dela
Organizator za kadre in splošne zadeve, TKK Srpenica d.o.o.

Še pred izvedbo seminarja PROFESIONALNI SPREJEM PACIENTOV ste se pozanimali o samem delu udeležencev in nas povprašali, kaj želimo izboljšati pri njihovem delu. Ta pristop je zelo pozitiven. Ravno zaradi tega je bil seminar za udeležence zanimiv, nikakor dolgočasen, saj so bili prav si navdušeni. Še bomo delali z vami!

Splošna bolnišnica Brežice
Alenka Planinc

Seminar PRESOJA SISTEMA, PROIZVODA IN PROCESA je bil vsebinsko prilagojen našim zahtevam. Saj združuje več vsebin v enodnevni seminar.

TPV JOHNSON CONTROLS d.o.o. Novo Mesto
Nina Strugar, vodja sl. za kadrovske zadeve

Za podjetje IZZA smo se odločili zaradi pripravljenosti, prilagoditve vsebine, čas in kraj izvedbe delavnice.Udeleženci smo bili s predavateljem in izvedbo delavnice PRAVILNA SESTAVA OBROKOV,DEKORIRANJE IN PORCIONIRANJE,izjemno zadovoljni, ker je bila teorija povezana s praktičnimi prikazi priprave in dekoriranja jedi.

Dom starejših občanov Novo Mesto
Sonja Vidmar, pomočnica direktorice

Za seminar SODOBNI TRENDI V PREHRANJEVANJU OTROK smo se odločili, ker smo imeli dobre izkušnje z IZZO že na prejšnjih seminarjih. Vse kuharice so bile zelo zadovoljne s strokovnostjo predavatelja in si želijo, nadaljevanja. Posebej všeč mi je bilo, da ss sedaj po seminarju, veliko več pogovarjamo o zdravi prehrani in skušamo izboljšati hrano. Vse dogovorjeno s g. Bukvičem je bilo točno tako izpeljano in profesionalno.

OŠ 8 TALCEV LOGATEC
Petra Fefer, vodja šolske prehrane

Za podjetje IZZA smo se odločili zaradi priporočil naših partnerjev, kateri so že z njimi sodelovali. Za naše ljudi na podeželju, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo smo izvedli tri delavnice:

 • Vsebina seminarja KOMUNIKACIJA NA TRŽNICI je bila odlično prilagojena udeležencem, prav tako predavateljica Zlatka Dreo, je znala strokovno pristopi do udeležencev. Pri predavatelju je bilo opazno, da dobro pozna snov, ki jo predava, kar se je kazalo v spontanem vodenju seminarja, ter sprotnemu prilagajanju slušateljem.

 • Prav tako na seminarju PRODAJNI MARKETING NA TRŽNICI je bila snov primerno predstavljena. Predavateljica Zlatka Dreo, je zmotivirala udeležence, do te meje, da slednji sploh niso hoteli zaključiti z delavnico.

 • Tretja delavnica ARANŽIRANJE DOMAČIH IZDELKOV ZA PRODAJO, je bila popolnoma praktično prilagojena, saj so udeleženci zavijali svoje izdelke, pod nadzorom in dobrodošlimi nasveti predavateljice. Udeleženci so bili nad predavateljico navdušeni, saj so dobili veliko idej in uporabnega znanja.

Območna razvojna agencija Krasa in brkinov
Andrej Samec, koordinator projektov

Seminar NAREZKI, SIROVE PLOŠČE IN ZAJTERKI, je bil zelo strokovno izveden, saj je predavatelj predaval iz svojih izkušenj. Všeč nam je tudi bilo, da so se popolnoma prilagodili naši zahtevi, pri kombinaciji različnih tem.

HOTEL PARK Ljubljana
Igor Debevec, manager gostinstva

Glede na reference na spletni strani, za našo dejavnost, so se nam zdeli najprimernejši ponudnik izobraževalnih storitev v naši okolici. Glede na to, da se je vsebina seminarja SODOBNI TRENDI PRODAJE V GOSTINSTVU prilagodila našim zahtevam in pričakovanji. Glede na to je bila izbrana tudi primerna predavateljica (Zlatka Dreo), lahko trdimo, da je bila izbira ponudnika zagotovo pravilna.

TAKOS d.o.o.
Tina Peklar, pomočnica direktorja

S podjetjem IZZA uspešno sodelujemo že nekaj let. Tudi tokrat, z delavnico PSIHORETORIKA NA SESTANKIH, so presegli naša pričakovanja. Seminar se je izvajal v naših prostorih. Udeleženci so bili navdušeni nad organizacijo dela, izvedbo in vsebino seminarja. Pohvala predavateljici gospe Zlatki Dreo. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja.

Dom upokojencev Kranj
Marjeta Gale, univ. dipl. soc. del., vodja SKS

Za podjetje IZZA d.o.o. smo se odločili, zaradi preteklih dobrih izkušenj. Vedno se s svojimi strokovnimi predavatelji prilagodijo našim specifičnim zahtevam za vse vsebine. Čeprav so fleksibilnost, ohranjajo profesionalnost in strokovnost. Predavanje RAVNANJE IN ZBIRANJE ODPADKOV, NEVARNIH SNOVI je bila prilagojena našim specifičnim potrebam na vseh delovnih področjih. Predavateljica je znala odgovoriti na vsa vprašanja slušateljev in je bila deležna pohvale.

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Nadja Vidmar, strokovni vodja

Za seminar SODOBNI TRENDI V PREHRANJEVANJU OTROK smo se odločili, ker smo bili zelo zadovoljni z izvedbo seminarja pri nas pred dvema letoma. Moji kuharji se morejo vsako leto izobraževati in to je za nas najboljša oblika učenja. Seminar ke bil v redu sploh, praktični del v kuhinji.

OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA, LJUBLJANA
Maja Stepančič, organizator prehrane

Podjetje IZZA d.o.o. je s svojim izbranim predavateljem za seminar 5S – UREJENOST DELOVNIH MEST V PROIZVODNJI zadela v polno, ves čas predavanja je bilo dobro vzdušje. Predavatelj je svoje predavanje popestril s svojimi izkušnjami iz prakse. S tem je zaposlenim odprl nov pogled na urejenost v proizvodnji, kot v režiji. V preprostem jeziku je bilo podanih veliko koristnih informacij in smernic za nadaljnjo delo v proizvodnji.

TAB d.d. Mežica
Davorin Vončina, vodja proizvodnje

Delavnica PRAVILNO IN USPEŠNO ČIŠČENJE je bila med našimi zaposlenimi zelo dobro sprejeta. Predavateljica je s svojim načinom podajanja snovi, pozitivno vplivala na udeležence in jih je vzpodbujala, k sodelovanju. Dala jim je pogled v drugo perspektivo, s čimer je bil cilj delavnice dosežen.

CINKARNA Celje, d.d.

S seminarjem REZANJE, NALAGANJE IN DEKORIRANJE NAREZKOV, SIROVIH PLOŠČ, ZAJTERKI, smo bili zelo zadovoljni, ker je bilo veliko prakse. Predavatelj ima zelo veliko teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj, katere je želel prenesti na nas. Všeč nam je bilo, da se je podjetje IZZA d.o.o. popolnoma prilagodila naročnikom seminarja, glede na naše zahteve in potrebe v praksi.

HOTEL PARK, Ljubljana
Igor Debevec, manager gostinstva

Za seminar PLANIRANJE PROIZVODNJE smo se odločili, zaradi vpeljevanja novih sodelavcev. Z izvedbo seminarja smo bili zadovoljni.

TURNA d.o.o. , Velenje
Aleš Plešnik, tehnični direktor

Zahvaljujem se za odlično izvedbo seminarja POVEČAJTE DELOVNO UČINKOVITOST V PISARNI, odlično organizacijo in pristop, k odjemalcu, ki je edinstven. Prav gotovo še bomo sodelovali!

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPER
Liljana Petruša, spec., strokovna sodelavka za kadre

Udeleženke so bile zelo zadovoljne z vsebino in izvajanjem seminarja KARIZMATIČNI VODJA. Program je predavateljica prilagodila delu v naši ustanovi. Praktični del delavnice, pa je dal udeleženkam nova spoznanja, saj je naše odzivanje v določeni situaciji velikokrat drugačno od pričakovanega. Organizacija, izvajanje in podajanje snovi je bilo izvedeno profesionalno.

DOM UPOKOJENCEV, IDRIJA
JANJA GROŠELJ, univ.dipl. soc.del., V.D.strokovni vodja

Za seminar DIETNA PREHRANA smo se odločili, zaradi spoznavanja novih znanj in trendov. V kuhinji smo pripravili veliko novih jedi, katere moremo vnesti v naše jedilnike. Predavatelj je bil zelo strokoven in preprost z razlago.

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO
Andreja Peternelj, vodja kuhinje

Z izvedbo delavnic REŠEVANJE KONFLIKTOV S PACIENTI in načinom predavanja smo bili zelo zadovoljni. Upamo, da bomo še naprej dobro sodelovali!

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Mag. Hilda Maze

Sodeč po odzivih udeležencev je bila izbrana tema UČINKOVITA ORGANIZACIJA ČASA, dobrodošla popotnica za učinkovito planiranje časa v procesu vse zahtevnejših delovnih obveznosti. V nazornim pristopom je predavateljica vzpodbudila razmišljanja o večnem pomanjkanju časa. V podjetju IZZA d.o.o. znajo prisluhniti željam in potrebam naročnika. Izbrani predavatelji so strokovnjaki, kateri izpeljejo delavnice kvalitetno in uporabno za takojšnje delo.

Dom upokojencev in oskrbovancev IMPOLJCA SEVNICA
Andreja Flajs, direktorica

Za izvedbo delavnice PRODAJNI PRISTOPI ZA TEHNIKE, smo se odločili zaradi dobrega prvega predavanja pri nas (Uvedba REACH). Vsebina predavanja o prodajnih pristopih je vsebovala veliko uporabnih napotkov. Snov se je podajala preko primerov in zgodbic, da smo si bomo lažje zapomnili. Predavateljica je imela zelo izviren in direkten pristop, kar je bilo vsem slušateljem všeč.

VARSI d.o.o.
Vesna Rejec Vodja kadrovske službe

Z podjetjem IZZA d.o.o smo izvedli seminar AVTOKONTROLA AQ in CELOVITA KAKOVOST, zaradi njihove prilagodljivosti, glede na naše zahteve. Predavatelju je popolnoma uspelo prilagoditi predavanje, specifiki naše proizvodnje. Kljub temu, da prihaja iz druge branže, je s svojimi praktičnimi pogledi obogatil naše znanje.

VARIS LENDAVA d.d.
Matej Furlan

Odlična izbira predavateljice, pridobili smo veliko koristnih informacij, ki jih bomo z veseljem upoštevali pri našem delu.

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Bojana Kranjc, Kadrovska služba

Zasledili smo vas na internetu, imate velik izbor različnih tem, tudi s tehničnega področja. Seminar ste prilagodili našim zahtevam in ste v celoti izpolnili naša pričakovanja. Vse je možno uporabiti v naši praksi, takoj po usposabljanju.

Vogt electronic Slovenija d.o.o.
Vojko Čujovič, Vodja kadrovske službe

Za sodelovanje z vami se že več let odločamo zaradi kvalitetne izvedbe, profesionalnosti, pravilne izbire predavatelja in konkurenčne cene.

Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.
Irena Klenovšek, Vodja KSS

Vzroki za izvedbo seminarja v naših prostorih so bili: 

 • prilagodljivost izobraževalnega centra Izza glede na vsebino izobraževanj 

 • kvalitetni in kompetentni predavatelji iz prakse 

 • navdušeni udeleženci predhodnih izobraževanj 

 • ugodno razmerje cena-storitev

Terme Maribor, mestni turizem

Podjetje Izza se odlikuje po korektnem poslovnem odnosu, ki se je kazal v točnosti, dostopnosti, prilagodljivosti, 100-odstotni izpeljavi dogovorjenega. Vodja delavnice je imela nenehen kontakt in diskusijo z udeleženci. Vsi udeleženci so prejeli skripta, potrdila in v anketi so izjemno pozitivno ocenili delavnico.

Splošna bolnišnica Izola
Anica Radovac, Kadrovska služba

S podjetjem Izza d.o.o. smo v letu 2007 izvedli več kot 35 seminarjev in tečajev za obrtnike, podjetnike in zaposlene. Izobraževanja so se odvijala v okviru Projekta – Izobraževanje za ohranjanje obrtniških poklicev – Interreg III A, delno financiranega iz sredstev EU. Največ izobraževanj je bilo specifičnih, po posameznih strokah. Organizator se je moral pri tem zelo angažirat. Imeli so izreden občutek pri izbiri predavateljev, kateri izhajajo iz stroke. Ob zaključku projekta ocenjujemo, da smo izbrali pravega partnerja, kar so ocenili tudi udeleženci usposabljanj.

OOZ Šmarje pri Jelšah
Radojka Petek, vodja projekta

Z izvedbo seminarja smo bili zelo zadovoljni. Predavateljica je izredno dobro predavala in izvedla praktično vajo, uporabno za prakso. Prav tako smo bili zadovoljni z organizacijo, kjer ste dokazali, da se prilagodite potrebam in željam stranke.

PALOMA PIS d.o.o.
Milena Osojnik

Seminarji so strokovno in praktično naravnani s poudarkom na izboljšanju kakovosti storitve. Menimo, da je Izza na tem področju usposabljanja zanesljiv in odziven poslovni partner.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Glede na potrebe po znanjih s področja vodenja smo se odločili, da izberemo vaše podjetje. Predavateljica nas je motivirala s praktičnimi primeri iz prakse. Po usposabljanju smo bili zadovoljni z našo odločitvijo.

AKRIPOL d.d.

Predvsem velika pohvala za izvedbo seminarja. Najbolj sem cenil podajanje teoretičnega znanja na podlagi izkušenj in primerov ter prilagoditev celotne delavnice našim potrebam. Nedvoumno bodo udeleženci pridobljeno znanje koristno uporabili pri svojem znanju.

TPV d.d. Novo mesto
Andrej Prus

Z Izzo smo sodelovali prvič, o njej nismo vedeli ničesar, pa so nas pozitivno presenetili. Ankete udeležencev po seminarju so bile dobre, saj so udeleženci pohvalili predavanje povezano z prakso in strokovno pripravljeno vsebino.

SIJ Ravne Systems d.o.o.

Zakaj IZZA že več let usposablja naše zaposlene?

 • prisluhnejo težavam posameznega podjetja in iz tega pripravijo konkretne teme in vsebine izobraževanj

 • njihova izobraževanja so zelo strokovna in uporabna (tako na mehkem delu, kot tudi na strokovnih področjih)

 • velik poudarek dajejo takojšnjemu prenosu znanj v prakso – vidi se, da predavatelji izhajajo iz industrije

 • po zaključenih sklopih izobraževanj kritično ocenijo udeležence (njihov pristop, osvojeno znanje)

 • poskušajo se vživeti v podjetje in nadgrajevati znanja na vseh področjih dela

Podgorje d.o.o.
direktor podjetja Marijan Kostanjšek

Gorenje d.d. ima zelo veliko poslovnih kontaktov z različnimi izobraževalnimi ustanovami tako doma v Sloveniji kot v tujini. Zato smo zelo veseli, da že vrsto let uspešno sodelujemo tudi z vašo izobraževalno institucijo Izza iz Slovenske Bistrice, ki se s svojimi programi uspešno prilagaja našim potrebam. Še posebej pa smo vam hvaležni, da smo lahko z vašo pomočjo oplemenitili naše znanje na področju usposabljanja srednjega managementa pri izgradnji komunikacijskih veščin in pri utrjevanju sodobnega poslovnega bontona.

Gorenje d.d.

S podjetjem IZZA imamo vzpostavljeno dolgoletno sodelovanje. Od posamičnih izvedenih programov znotraj preteklih let, smo v lanskem in letošnjem letu z njimi izvedli okrog 30 delavnic, predvsem s področja vodenja in vitkih procesov. Vodstvo podjetja IZZA odlikuje hitra odzivnost na potrebe naročnika, partnerski in spoštljiv odnos do naročnika, vsebinska prilagoditev programov naročniku in fleksibilno prilagajanje terminov naročniku. Največjo dodano vrednost podjetja IZZA pa vidimo v njihovih izvajalcih, ki pri izvedbah izhajajo iz najnovejših strokovnih spoznanj, obenem pa iz praktičnih izkušenj iz podjetij oz. organizacij, v katerih so zaposleni. Sodelavci so bili z izvedbami podjetja zadovoljni, na kar kažejo tudi rezultati anketnih vprašalnikov, predvsem pa so pridobili uporabna znanja, ki so jih lahko takoj prenesli v prakso, ter neposredne informacije, da so določene spremembe, do katerih so bili zadržani, v praksi možne. Sodelovanje s podjetjem IZZA priporočam, saj boste z njimi lahko naredili premike na področju razvoja svojih sodelavcev, kar pa vam ne bo odvzelo odgovornosti, da pridobljeno znanje in izkušnje stalno spremljate in razvijate.

Kovinoplastika Lož d.d.
Majda Šraj Mihelčič

Vsebina CILJNO IN VIZUALNO VODENJE je zelo aktualna in zelo uporabna na vseh področjih vodenja!

Baumuller Dravinja d.o.o., Slov. Konjice
Miro Vogrinec, vodja kakovosti

Seminar POSLOVNA KOMUNIKACIJA VOZNIKA AVTOBUSA DO POTNIKOV, je celotno predavanje bilo zelo zanimivo in poučno, tako da ne moreš zaspati. Vse povedano lahko uporabim pri svojem delu.

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
Darko Stefanovič, voznik

Seminar POVEČAJMO MOTIVACIJO ZAPOSLENIH je bil zelo dobro voden, predavateljica je predavala iz prakse in bom to znanje z lahkoto uporabil.

GRAMMER d.o.o., Slovenj Gradec
Janez Pačnik

S celotno ŠOLO VODENJA moram povedati sem zelo zadovoljna, saj so mi seminarji dali veliko praktičnih nasvetov za moje delo in zelo sem osebnostno zrastla.

Predavatelji imajo veliko izkušenj iz prakse, vso znanje želijo prenesti na nas slušatelje.

GRAMMER d.o.o., Slovenj Gradec
Jožica Založnik, izmenovodja

Seminar MEDGENERACIJSKO VODENJE in y GEN 
Predavanje je bilo polno praktičnih primerov, vsebina predavanja je zelo aktualna in predavateljica je predavanje odlično izvedla.

GRAMMER d.o.o., Slovenj Gradec
Dušan Vitko, izmenovodja

Seminar POVEČAJMO PRODAJO V GOSTINSKEM LOKALU, bi pohvalili usposobljenost predavateljice iz gostinsta in psihologije gostov. Pritegnila je pozornost vseh udeležencev na individualno prilagojen način, kar ocenjujem kot izjemnost.

Imel sem občutek, da se lahko o omenjeni temi pogovarjamo v neskončnost.

Terme Olimia,
vodja gostinstva

Predavateljica seminarja POVEČAJMO PRODAJO V GOSTINSKEM LOKALU, predava zelo prepričljivo, iz vsakdanjega življenja- vse kar se nam gostincem dogaja.

Všeč mi je bilo, ker ni predavala iz skripte- po šolsko, temveč iz prakse!

Hotel Sotelia- terme Olimia
Zdenka Polšak, vodja strežve

Seminar POVEČAJMO PRODAJO V GOSTINSKEM LOKALU je zelo poučen in lepo organiziran. Predavateljico bi zelo pohvalili, saj je zelo dobro- iz prakse in povezano predavala.

GOSTILNA PRI OVINKU, Ptuj
Tomaž Habjanič, vodja strežbe