Model poslovne odličnosti EFQM

Dobre prakse in izkušnje najboljših organizacij učijo, da so modeli odličnosti primeren okvir za povezovanje strateških pobud, pristopov, najrazličnejših sistemov, modelov in orodij ter projektov v učinkovit proces nenehnega izboljševanja.

Trajnostni razvoj organizacije slej ko prej postane imperativ vsakega uspešnega voditelja, razvijanje kompetenc organizacije, ki omogočajo dolgoročno uspešno delovanje in ki vodijo v uravnoteženo zadovoljstvo vseh udeleženih strani, pa vodilo njihovih prizadevanj.

V evropskem in kulturnem okolju se je uveljavil model odličnosti EFQM, ki ga je razvil Evropski sklad za upravljanje kakovosti. V Sloveniji smo s posebnim zakonom model odličnosti EFQM prevzeli kot osnovo za podeljevanje najvišjega nacionalnega priznanja na tem področju – Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznati in razumeli koncepte in temeljna načela odličnosti,

  • spoznati zgradbo modela in vsebino napotkov,

  • skozi praktični primer prepoznati prednosti uporabe pristopa RADAR pri ocenjevanju delovanja in rezultatov organizacije.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, analiza lastnega dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!