Motivacija in timsko delo

Učinkovitost delovne organizacije temelji predvsem na motivaciji, dobri komunikaciji in dobrih odnosih v delovnih timih.

Motivacija ni vedno le v večjem osebnem dohodku. Ni nemotiviranih ljudi, le motivirani so, vendar za kaj drugega, kot se pričakuje na delovnem mestu. Motiviranje je usklajevanje potreb in ciljev organizacije ter zaposlenih v njej. Visoka stopnja motiviranosti zaposlenih povečuje učinkovitost in uspešnost podjetja pred konkurenco. Dobra komunikacija v timu temelji na spoštovanju in dobrih medsebojnih odnosih. To ima za posledico, da radi hodimo na delo.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spodbujanje osebne motivacije posameznika in s tem izboljševanje zadovoljstva z delom in delovne uspešnosti;

  • spodbujanje motivacije pri sodelavcih, ki vplivajo na uspešnost dela in učinkovitost delovnih procesov v podjetju;

  • dvigovanje motivacije za delo skozi nove ali izboljšane načine spodbujanja zavzetosti pri posamezniku;

  • spodbujanje boljše komunikacije in dela v timu.

Razvoj kompetenc:

učinkovita motivacija sebe, motivacija v timu, orodja za motivacijo, izvajanje ciljev, pomen učinkovitosti na delovnem mestu, učinkovito komuniciranje, osnove timskega dela.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!