MSA – Analize merilnih sistemov

Analiza merilnih sistemov je namenjena odkrivanju nesposobnosti oziroma sposobnosti merilnih sistemov za odkrivanje neskladnih karakteristik proizvodov in s tem  preprečevanju uporabe nesposobnih merilnih sistemov oziroma odkrivanju potrebnih izboljšav merilnega sistema za nameravano uporabo, pod določenimi pogoji.

Metoda dejansko preko statističnih preračunov pokaže na kakovost merilnega sistema, začenši z zajemanjem podatkov pri merjenju.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznati pomen uporabe MSA,

  • spoznati tehnike izvajanja MSA,

  • spoznati pomen rešitev MSA,

  • napotki za uporabo teh metod v praksi,

  • potrebno znanje za učinkovito izvajanje analize.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!