Nabava za nabavnike

8:30 - 15:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vodstvo vedno bolj daje poudarek na pomen nabavne službe. Velik delež dobičkonosnosti podjetja se začne v nabavi oz. pri nabavniku.

Nabava je poslovna funkcija v podjetju, ki pravočasno oskrbuje podjetje z materiali, surovinami, storitvami in energijo. Pri nabavi je pomembna primerna cena za sorazmerno kakovost in količino.

Pred današnjim nabavnikom je postavljenih nešteto izzivov. Vse to je prinesla globalizacija poslovanja in nenehno spreminjajoča se tehnologija.

Cilj dobre nabave je tako prispevati k izgradnji uspešnega podjetja, zmanjšati materialne stroške, racionalizirati število dobaviteljev in sistematizirati nabavne postopke.

Nabava je tako lahko pobudnik sprememb v podjetju, v smislu večje učinkovitosti, konkurenčnosti in izbire poslovne strategije, ki bo omogočila uspešen obstoj in razvoj podjetja.


Cilji

Cilj usposabljanja je zmanjševanje stroškov v nabavi!

Namen

Namenjeno vsem vodjem nabave, nabavnikom in vsem ki se ukvarjajo z nabavo za organizacijo.

Vsebina

 • Pojem, vloga, naloge in cilji nabave

 • Faze nabavnega procesa-od povpraševanja-pogajanj-do ocenitve nabavnega posla

 • Vrednotenje in izbiranje dobaviteljev

 • Zaloge in upravljanje zalog

 • Elektronsko poslovanje v nabavi

 • Raziskava nabavnega trga

 • Organiziranost nabave službe

 • Nabavne strategije in načrtovanje nabave

 • Kontrola nabavnega poslovanja

 • Nabava in etika poslovanja

 • Skladiščno poslovanje v povezavi z nabavo

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

190,00 € + DDV (231,80 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.