Nabavna služba

Vodstvo vedno bolj daje poudarek na pomen nabavne službe. Velik delež dobičkonosnosti podjetja se začne v nabavi oz. pri nabavniku. Nabava je poslovna funkcija v podjetju, ki pravočasno oskrbuje podjetje z materiali, surovinami, storitvami in energijo. Pri nabavi je pomembna primerna cena za sorazmerno kakovost in količino.

Nabavnik se pri vsakem naročilu sooča z naslednjimi vprašanji: kdaj, koliko, kje, pod kakšnimi pogoji in koliko plačati. Ob obvladovanju zahtev domačega skladišča in ekonomike ter komerciale trga mora nabavnik zelo dobro poznati vso zakonodajo (s področja nevarnih snovi, kemikalij in ravnanja z odpadki) in sledenje vseh materialov, ki vstopajo v podjetje in ki podjetje zapuščajo.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Nadzor nad stroški in obvladovanje le-teh.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!