Načrtovanje in mikroplaniranje proizvodnje

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Temeljni namen načrtovanja in vodenja proizvodnje je doseganje optimalnega razmerja med rezultati dela in stroški. Pripraviti delo v proizvodnji pomeni, da improvizacijo planirane proizvodnje zamenjamo s sistemsko organizacijo.

V okviru načrtovanja proizvodnje določimo: kaj, kako in s čim je potrebno izdelek izdelati. Pri vodenju proizvodnje določimo: koliko, kdaj, kje in kdo bo kaj izdelal.

Pri vsem tem ne smemo pozabiti na prodajo, kjer se izražajo zahteve, spremembe in potrebe kupcev. Veliko skritih rezerv se nahaja v optimiranih logistični procesih, ki pripomorejo k dvigu dodane vrednosti izdelka in produktivnosti proizvodnje. Proizvodna logistika postaja vsak dan pomembnejša pri enakomerni oskrbi delovnih mest z materiali, informacijami in dodatnimi funkcijami. Iščemo čim krajše pretočne čase iz ene operacije na drugo. Nivo zalog je potrebno optimizirati skozi celoten proizvodni proces, prav tako vhodne materiale in končno odpremo izdelkov. Pri analizi prihrankov nadzorujemo tudi servisne službe (vzdrževanje, kakovost, čiščenje, odvoz odpada, odvoz izdelkov…). Vse to vpliva na tekoče poslovanje in planiranje v proizvodnji. Pri pravilni nastavitvi vseh parametrov proizvodnega in logističnega procesa pride do boljše organizacije in samoplaniranja proizvodnje.


Namen

Delavnica in seminar je namenjen: vodjem proizvodnje, izmenovodjem, planerjem proizvodnje, prodaji, nabavi, logistiki.

Kompetence

vodenje procesov, organizacija proizvodnje, pretočni časi, učinkovita komunikacija med službami in veščine inovativnega razmišljanja.

Vsebina

 • Spoznavanje treh glavnih nivojev proizvodnih pretokov materiala ter informacij (mikro nivo, makro nivo, mega nivo).

 • Predstavitev izgub

  • v proizvodnih in logističnih procesih,

  • v komunikacijskih sistemih proizvodnje in podjetja.

 • Spoznavanje orodja za analizo pretoka materiala in informacij v celotnem proizvodnem sistemu. Upoštevanje kupcev, dobaviteljev, zalog, produktivnosti strojev in zaposlenih.

 • Uporabnost orodja VSM (Value Stream Mapping)

 • Pomen timske izvedbe analize pretoka materiala in informacij (VSM) za določeno družino proizvodov, od kupca nazaj skozi proizvodni sistem do dobavitelja.

 • Priprava na izvedbo praktičnega dela (kakšne informacije in vire potrebujemo za uspešno delo na proizvodnem procesu)

 • Določitev družine proizvodov za analizo in posnetek trenutnega stanja.

 • Izdelava načrta trenutnega stanja pretoka materiala in informacij.

 • Izračuni pretočnih ter procesnih časov, taktnega časa ter ostalih meril za pravilno odločanje in planiranje proizvodnega sistema na mikro nivoju na realnem primeru – “Stanje kot je”.

 • Spoznavanje osmih pravil za kreiranje bodočega stanja pretoka materiala in informacij za planiranje proizvodnje, od kupca skozi proizvodnjo do dobavitelja.

  • Taktni čas.

  • Strategija končnih izdelkov.

  • Stalni pretok.

  • FIFO.

  • Pull.

  • Planiranje na eni točki.

  • Interval.

  • Časovnik.

 • Strategije in postopki načrtovanja ter vodenja proizvodnje v bodoče z kreiranjem novega stanja pretoka materiala in informacij od kupca nazaj skozi proizvodnjo do dobavitelja.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

198,00 € + DDV (241,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.