Akademija za uspešno vodenje

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

AKADEMIJA ZA USPEŠNO VODENJE


1. delavnica: 24.11.2023 VODITELJSKA ORODJA ZA POVEČANJE INOVATIVNOSTI IN KREATIVNOSTI 

2. delavnica: 08.12.2023 ORGANIZACIJA ČASA IN PLANIRANJE DELA - 1. DEL

3. delavnica: 15.12.2023 ORGANIZACIJA ČASA IN PLANIRANJE DELA - 2. DEL

4. delavnica: 12.01.2024 POSLOVNA KOMUNIKACIJA  VODSTVA DO SODELAVCEV IN STRANK

5. delavnica: 26.01.2024 INOVATIVNO IN KREATIVNO VODENJE TIMA

6. delavnica: 16.02.2024 VODENJE IN COACHING V DOBI I. 4.0


Naši inovativni seminarji so zasnovani kot dinamične delavnice, kjer se poglobljeno ukvarjamo z vsakodnevnimi izzivi vodenja. Skozi naslednje praktične vaje boste imeli priložnost neposredno preizkusiti pridobljeno znanje in razviti spretnosti za takojšnje odzivanje na kompleksne situacije. Po vsakem seminarju sledi še dodatna stopnja učenja, saj vsak udeleženec prejme nalogo iz svojega področja, s čimer zagotavljamo konkretne izkušnje pri posvetovanju o implementaciji naučenega na naslednji delavnici.

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ključnega pomena razvoj človeškega kapitala za zagotavljanje kakovostnih storitev in izdelkov. Organizacije, ki stavijo na stalni razvoj, usposabljanje ter zavzetost svojih sodelavcev, imajo prednost na globalnem trgu. Pri tem je ključno, da zaposleni čutijo pripadnost organizaciji, kar jih motivira, da uspešno opravljajo svoje naloge.

Naša Akademija je zasnovana s ciljem opremiti vodstvene kadre z najsodobnejšimi orodji in znanji. Razumemo, da so ljudje srce vsake organizacije, zato gradimo vodstvene kompetence na način, ki omogoča osebno rast posameznika, pridobivanje novih kvalitetnih kadrov ter oblikovanje ključnih timov za uspeh organizacije v konkurenčnem okolju.

Sodelujte z nami in postanite del Akademije za uspešno vodenje, kjer se osredotočamo na razvoj ključnih veščin vodstva, povezovanje individualnih ciljev s poslovnimi strategijami ter ustvarjanje učinkovitega okolja za rast in razvoj zaposlenih.


ZAKAJ IZBRATI "AKADEMIJO ZAUSPEŠNO VODENJE"

  • Izkušeni predavatelji instrokovnjaki iz prakse na področju vodenja.

  • Najnovejša znanja vodenja različnihgeneracij in uporaba novih orodij z UI

  • Praktične delavnice z neposrednouporabo v realnem delovnem okolju.

  • Prilagodljiv program, ki ga lahkoprilagodimo specifičnim potrebam vaše organizacije.

  • Trajnostni pristop k razvojuvodstvenih kompetenc.


KOTIZACIJA ZA VELIKO ŠOLO VODENJA: 

  • za eno osebo za 48 pedagoških ur usposabljanja je samo 1493 EUR + DDV 

  • za dve ali več oseb iz iste organizacije je 5% popusta


Cilji

1. Povezovanje individualnih ciljev s poslovnimi cilji in strategij
Zagotavljamo usklajevanje ciljev na vseh ravneh organizacije, kar prispeva k boljši povezanosti med zaposlenimi in cilji podjetja.

2. Svetovalna podpora procesu ciljnega vodenja
Naši strokovnjaki vam bodo nudili svetovanje in usmerjanje pri implementaciji ciljnega vodenja v vašem podjetju.

3. Ustvarjanje povratne informacije za povečanje učinkovitosti
Razvijanje sistema za spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti zaposlenih, timov in oddelkov ter nudenja orodij za izboljšanje v vseh procesih dela.


4. Razvijanje veščin za zvišanje nivoja individualne uspešnosti
Usposabljanje - šolanje vključuje praktična usposabljanja za razvoj ključnih veščin, potrebnih za izboljšanje uspešnosti posameznikov.

5. Povratna informacija o uspešnosti zaposlenih
Udeleženci bodo prejeli konstruktivno povratno informacijo o svoji uspešnosti, kar bo spodbujalo osebno rast.

6. Posredovanje kvalitetnih informacij drugim HR procesom
Naš pristop k upravljanju učinkovitosti vodenja je integriran v celoten sistem kadrovskega managementa za razvoj ključnih kadrov.

7. Spoznavanje sodobnih orodij vodenja za večjo motivacijo zaposlenih Spoznavamo na praktičnih primerih, uporabo najnovejših orodij in pristopov za zagotavljanje motivacije zaposlenih.

Namen

Naš program sestavlja šest modulov, ki se osredotočajo na ključna področja vodenja. Znanje, pridobljeno na posameznih delavnicah, lahko temelji na nadgradnji že pridobljenih kompetenc iz naše osnovne "ŠOLE VODENJA". Ta integriran pristop k vodenju spodbuja stalni proces upravljanja učinkovitosti vodje, ki zna motivira zaposlene k doseganju ciljev in osebnemu razvoju posameznika v skupini.

Vsebina

Načrt modulov

I. Modul 26.1.2024

»REVOLUCIONARNA VODITELJSKA ORODJA ZA PRODUKTIVNO POSLOVANJE
– Ključ do večje uspešnosti organizacije!«

II. Modul 2.2.2024

»ORGANIZACIJA DELA IN ČASA -TIME MANAGMENT
– 1.del Osebna strategija za učinkovitost na delovnem mestu!«

III. Modul 16.2.2024

»ORGANIZACIJA DELA IN ČASA – TIME MANAGMENT
- 2.del Osebna strategija za učinkovitost na delovnem mestu!«

IV. Modul 1.3.2024

»UMETNOST GRAJENJA SODOBNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE
Ključ do poslovnega uspeha s sodelavci in poslovnimi partnerji!«

V. Modul 8.3.2024

»TIMSKO DELO Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI
Inovativno in kreativno vodenje tima do nadpovprečnih rezultatov!«

VI. Modul 15.3.2024

»VODENJE IN COACHING V DOBII 4.0
Razvoj novih voditeljskih kompetenc za uspeh in konkurenčnost na trgu«

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

1.493,00 € + DDV (1.821,46 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.