Namen vitke proizvodnje v podjetju

Današnji čas je vse usmerjeno času k čim cenejšemu in kvalitetnejšemu izdelku ali storitvi. Zahteve kupcev so vedno večje. Uspeh podjetja je odvisen predvsem od usposobljenosti vseh zaposlenih ljudi in dobrega timskega dela.V proizvodnji je največji poudarek na organizaciji dela in procesu. Na koncu vsake proizvodne je vedno kupec, kateri zahteva kakovost, čas izdelave, količino izdelkov in ugodno končno ceno. Konkurenca je velika, zato preživijo samo dobro organizirana podjetja.

 Leta 1970 je po naftni krizi preživelo le malo avtomobilske industrije in takrat so začeli vpeljevati zakonitosti vitke proizvodnje. Cilj vitke proizvodnje je vzpostavljanje reda in da je potrebno iskati vedno nove izzive in izboljšave, vse kar teži k prihrankom. Prihranki se nahajajo v vsaki sekundi v procesu, operaciji ali fazi izdelavi izdelka, zmanjšanju odpada, izboljšanju kakovosti, optimizaciji opreme, delati lažje, hitreje in boljše. Vitka proizvodnja se usmerja na bolj dinamične procese in predvidevanje možnih napak v procesu in zmanjševanju zalog , ter mali seriji izdelkov s tem pa prilagojenost zahtevam kupca.

Z vpeljavo vitke proizvodnje vplivamo na:

    • odličnost zaposlenih

    • odličnost proizvodnje

    • odličnost poslovnih procesov

    • vizijo in prihodnost

    • poslovno odličnost celotnega podjetja
Za več informacij nas pokličite na 02 843 20 60 ali nam pišite.

Vse objave