Normiranje in čas izdelave v proizvodnji

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Za obstoj in konkurenčnost na trgu je potrebno v svoji proizvodnji razviti dober sistem, ki vpliva na zmanjšanje stroškov, odpravo izgub in povečanje produktivnosti v proizvodnji. Pozorni moramo biti na razvoj izdelka in na to, da se pri istih stroških proizvede še več. Produktivnost je možno dvigniti le, če nadziramo delovne procese in proizvodne postopke.

Čas v proizvodnji nam omogoča planiranje in vodenje proizvodnje, kapacitete, zasedenost strojev in delavcev, izdelavo kalkulacij, iskanje notranjih rezerv, izračun osebnih dohodkov zaposlenih in obvladovanje zalog. Izračunan čas, v katerem je narejena določena operacija (več faz=operacija) ali celotni izdelek, je za organizacijo strošek in to se imenuje norma. Za izračun norme je potrebno posneti čas izdelave izdelka, ugotoviti izgube in postaviti realni čas izdelave, glede na človeški faktor, razpoložljivost in pretočnost proizvodnih sredstev in procesov.

Norme je potrebno določiti po določenih metodah in tehnikah. V kolikor norme in sprememb ne določamo po strokovnih metodah, nadziramo, korigiramo, vzdržujemo, usklajujemo z dejanskim stanjem v proizvodnji, lahko le-ta hitro postane samo element določanja osebnih dohodkov, osnova za slabo izkoriščenost delovnega časa in za nedisciplino.

Delavci s kombiniranjem ur in delovnih nalogov sami določajo doseganje norm, količino dela in posredno s tem tudi svoje osebne dohodke. Pomen določanja norm je v industriji zelo velik in se razlikujejo od serije kosov, avtomatizacije strojev, vrste proizvodnje, velikosti podjetja, organiziranosti…


Cilji

Med potekom seminarja se bodo udeleženci seznanili s teoretičnimi izhodišči za snemanje in analiziranje časa, predvsem pa se bodo s praktičnim delom usposobili za samostojno normiranje in analiziranjem časa proizvodnje.

Namen

Seminar je namenjen vsem tehnologom, normircem, vodjem oddelkov, podjetnikom, obrtnikom - skratka vsem, ki se ukvarjajo s časi izdelave.

Kompetence

organizacija dela, metoda MTO, REFA, SDD

Vsebina

Pojem norme in normiranja.

Načini določanja norme.

Pregled časov.

Ocena prizadevnosti.

Merjenje časa (osnove kronometriranja) .

Metode določanja zastojev in časovnih izgub pri delu (REFA, MTO, SDD).

Sestavni elementi časa izdelave in norme:

  • določanje koeficientov (utrujenosti oziroma napora pri delu, stanje okolice...),

  • izračun normalnega časa,

  • izračun stvarnega časa,

  • izračun časa izdelave,

  • izračun norme,

  • izračun časa za izdelavo naročila oziroma serije.

Določanje časov izdelave.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

268,00 € + DDV (326,96 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.