Notranja presoja sistema ISO 9001

Notranji presojevalci izvajajo v podjetju interne presoje in s tem izboljšujejo pogoje za dobre zunanje presoje.

Dober presojevalec je odgovoren za vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v podjetju. Z dodatnim usposabljanjem bodo interni presojevalci dobili znanja iz osnov, načel, koncepta in zahtev standardov serije ISO in kako to smiselno uporabiti pri presojah. Presoja sistema mora postati spoštovan način dela v kolektivu med presojevalcem in presojancem.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • vrstah sistemov standardov ISO,

  • potrebni dokumentaciji za standard,

  • pripravah in izvedbi presoje v praksi,

  • poročilih o presoji,

  • vrstah ukrepov proti nepravilnostim v praksi.

Razvoj kompetenc:

strokovna znanja, analiza dela, odgovornost, sledljivost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!