Notranja presoja sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji – ISO/TS 16949

Struktura tehnične specifikacije ISO/TS 16949 se opira na standard ISO 9001 in se nadgrajuje s specifičnimi zahtevami avtomobilske industrije za vzpostavitev sistema vodenja. Z izvajanjem notranjih presoj sistematično preverjamo in izboljšujemo sistem vodenja, za kar potrebujemo ustrezno usposobljene notranje presojevalce, ki znajo objektivno presojati, vrednotiti neskladnosti ter poiskati priložnosti za izboljšavo.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Namen delavnice je usposobiti presojevalce za učinkovito izvajanje notranjih presoj sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji. Med drugim bodo spoznali bistvene razlike med standardom ISO 9001 in ISO/TS 16949.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, analiza  dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!