Novi pristopi coaching vodenja med in po COVID-19

8:00 - 14:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Posledice vseh velik kriz v svetu in nenazadnje v raznih organizacijah se kažejo predvsem na področju psihologije, financ in organizacije. V času koronavirusa smo izgubili piramidni sistem vodenja, saj je le-ta bil prepočasen. Potrebna je hitra mrežna in povezovalna organizacija ter močno timsko delo. Pri tem ima vodja zelo pomembno vlogo, saj mora delovati mirno, objektivno, empatično in hkrati delati na tem, da zadovolji zahteve kupca. Kar pa seveda posredno omogoča preživetje vseh zaposlenih. Pri tej novi preizkušnji v okviru vodenja so se dobro odrezale le nekatere vodje, kajti sprememba je zahtevala hiter in drugačen pristop. Sodobno vodenje zahteva nove tehnične pogoje komuniciranja s svojo ekipo, hitro odzivnost na potrebe zaposlenih, povečano stopnjo zaupanja in zmanjšan nadzor. Krizni vodja mora biti kreativen, empatičen, produktiven in predvsem dvigovati zaupanje pri sodelavcih.


Cilji

• Ozavestiti vodje o novih pristopih vodenja.
• Zagotoviti rast in napredek vsakega sodelavca.
• Dvig zavzetosti zaposlenih in kreativnost.
• Načini sodobnih pristopov motiviranja (tudi delo od doma).

Namen

• Ponuditi udeležencem kreativni razmislek o prihodnosti vodstva.
• Predstavitev korakov, ki jih mora narediti vsak posameznik, če želi spremembe pri sodelavcih. Ključna pri tem sta nepogrešljivo sodelovanje in stalno učenje.
• Ustvariti strategijo vodenja za dobrobit vseh v organizaciji.

Vsebina

Vsebina delavnice :

 • Kako delamo v letu 2021 in kako bo v prihodnje?

  • spremembe, pozitivne in negativne izkušnje,

  • delo od doma, izolacija na delu in doma,

  • kakšne so posledice,

  • kako smo bili uspešni pri vodenju.

 • Kaj nas čaka do 2030 in kaj napovedujejo strokovnjaki?

  • Ind 4.0.in 5.0.

 • Kako voditi v tem zahtevnem obdobju?

  • smisel in namen vodenja,

  • voditi ali slediti,

  • voditi s svojo osebnostjo – avtentičnost/teatralnost,

  • od moči k sodelovanju,

  • vodja kot služabnik – pomočnik svojim sodelavcem.

 • Ključne voditeljske kompetence v prihodnosti so:

  • reševanje problemov,

  • upravljanje s seboj -  self-management,

  • delo z ljudmi,

  • uporaba in razvoj tehnologije.

 • Vodenje z ljubeznijo

  • odgovornost za dobrobit vseh,

  • zaupanje,

  • stalna skrb za razvoj  sodelavcev po modelu Strenght Finder, 

  • uporaba coachinga (10 minutni coaching model za posameznike in skupine),

  • omogočanje svobode,

  • vzpodbujanje domišljije in kreativnosti.

 • Osebnostna analiza sprememb pri nadaljnjem vodenju.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

180,00 € + DDV (219,60 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.