Okoljevarstveni standard ISO 14001 in ravnanje z okoljem

Namenjeno podjetjem, ki želijo svoj sistem ravnanja z okoljem približati zakonodaji in vsem ostalim zahtevam, doseči zadovoljstvo okolja, v katerem podjetje deluje, in zadovoljstvo zaposlenih, ki vplive na okolje povzročajo, pri tem pa upoštevati najboljšo prakso v podjetjih, na osnovi katere je nastal ISO 14001, ki se uporablja kot orodje za obvladovanje sistema ravnanja z okoljem. Na koncu se okoljska ozaveščenost podjetja prepozna tudi skozi znižanje stroškov povezanih z okoljskimi zadevami.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Udeleženci bodo na seminarju:

  • spoznali osnovno okoljsko problematiko,

  • spoznali načine prepoznavanja okoljskih vidikov pri svojem delu,

  • spoznali oziroma poglobili znanje o ISO 14001,

  • razumeli in začeli vzpodbujati vlogo okoljevarstva v podjetju.

Razvoj kompetenc:

strokovna znanja, analiza dela, odgovornost, sledljivost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!