Orodja za večjo učinkovitost dela v pisarnah

Ključ do večje uspešnosti v pisarnah je v spremembi procesov dela.

S povečevanjem obsega dela in prejetih dokumentov se zmanjšuje natančnost in hitrost dela. Če želimo skrajšati čas in povečati natančnost podanih informacij, je smiselno razmišljati o vpeljavi orodij, ki nam bodo olajšala delo. Vsi v pisarnah se trudimo, da bi opravili delo čim bolj organizirano in učinkovito. Načrtovano delo izkoristi vse možne potenciale zaposlenih v pisarnah. Najtežje je ocenjevanje storilnosti administrativnega dela. V razvitih sistemih delajo po metodah, ki omogočajo večjo učinkovitost, delo brez stresa, večje zadovoljstvo strank in  sodelavcev.

Predpogoji za uspešno ciljno vodenje:

  • prepoznavanju izgub v pisarni in njihovi odstranitvi;

  • urejenosti delovnega mesta;

  • organizaciji dela in časa;

  • učinkovitem komuniciranju v oddelku;

  • doseganju dobrega počutja;

  • timski pripadnosti oddelka;

  • nenehnem iskanju izboljšav na področju pisarne oziroma oddelka.

Razvoj kompetenc:

osebna organizacija s pomočjo orodij, samomotivacija, reševanje problemov, upravljanje s samim seboj.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!