Označevanje materialov in jekel

Proizvodnja izdelkov in polizdelkov vedno bolj potrebuje kvalitetna jekla, litine in barvne zlitine. Sedaj lahko kupujemo materiale po celem svetu, pri prodajalcih ali pri proizvajalcih. Za enako kvaliteto jekel imamo različne oznake in standarde. Dogaja se, da za enako kvaliteto jekla obstaja več oznak po različnih standardih (JUS, DIN, …), pojavljajo pa se tudi tovarniške oznake.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Na seminarju boste razjasnili marsikatero dilemo in dvom glede naročanja ustreznih materialov. Izvedeli boste, kako najti enake ali podobne materiale pri naših proizvajalcih.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!