Plan seminarjev 2019

JANUAR

 • 18.1. REŠEVANJE REKLAMACIJ V PROIZVODNJI 8-D metoda

 • 29.1. POVEČAJMO PRODAJO V GOSTINSTVU

 • 28.1. VELIKA ŠOLA VODENJA – I. modul

 • 28.1. PSIHOLOGIJA VODENJA


FEBRUAR

 • 11.2. MERITVE V PROIZVODNJI GEOMETRIJSKE DIMENZIJE IN TOLERANCE

 • 11.2. SKLADIŠČENJE ZA SKLADIŠNIKE

 • 11.2. VELIKA ŠOLA VODENJA- II. modul

 • 11.2. CILJNO VODENJE

 • 18.2. NABAVA ZA NABAVNIKE

 • 22.2. ZDRAVA PREHRANA V KUHINJI JAVNIH ZAVODIH

 • 22.2. ČIŠČENJE PROSTOROV


MAREC

 • 4.3. VELIKA ŠOLA VODENJA - III.modul

 • 4.3. SODOBNA ORODJA ZA VODENJE

 • 15.3. ŠOLA PRAKTIČNE VPELJAVE VITKE PROIZVODNJE – I. modul

 • 15.3. KAKO PRISTOPITI K VPELJAVI VITKE ORGANIZACIJE

 • 15.3. POGAJANJA ZA NABAVNIKE IN PRODAJO

 • 18.3. VELIKA ŠOLA VODENJA – IV. modul

 • 18.3. POVEČAJMO MOTIVACIJO SODELAVCEV

 • 28.3. ŠOLA PRAKTIČNE VPELJAVE VITKE PROIZVODNJE – II. modul

 • 28.3. PLANIRANJE PROIZVODNJE


APRIL

 • 1.4. VELIKA ŠOLA VODENJA - V. modul

 • 1.4. REŠEVANJE KONFLIKTOV

 • 12.4. ŠOLA PRAKTIČNE VPELJAVE VITKE PROIZVODNJE – III. modul

 • 12.4. CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA

 • 12.4. VZDRŽEVANJE PNEVMATIKE IN ELEKTROKRMILJA

 • 15.4. VELIKA ŠOLA VODENJA - VI. modul

 • 15.4. VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ


MAJ

 • 10.5. ŠOLA PRAKTIČNE VPELJAVE VITKE PROIZVODNJE – IV. Modul

 • 10.5. PRETOK MATERIALA IN VREDNOSTNA ANALIZA

 • 15.5. RAZVIJTE SVOJ STIL VODENJA

 • 17.5. ŠOLA PRAKTIČNE VPELJAVE VITKE PROIZVODNJE – V. modul

 • 17.5. VIZUALNO VODENJE V VITKI PROIZVODNJI

 • 27.5. ODPRAVA NAPAK V HIDRAVLIKI


JUNIJ

 • 3. 6. STREŽBA DVIGUJE KVALITETO STORITEV

 • 11.6. UPRAVLJANJE ZALOG VHODNIH MATERIALOV

 • 10.6. ORGANIZACIJA ČASA IN DELA


SEPTEMBER

 • 16.9. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 24.9. AVTOKONTROLA IN KAKOVOST – PROIZVODNJA BREZ IZMETA

 • 27.9. PROJEKTNO VODENJE V PRAKSI

 • 30.9. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ZA MANAGERJE


OKTOBER

 • 3.10. 16. POSVET HIŠNIKOV

 • 14.10. RECEPTOR – ogledalo organizacije

 • 18.10. STRES IN MOBING NA DELOVNEM MESTU

 • 25.10. VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV

 • 25.10. ZDRAVA PREHRANA

 • 25.10. ČIŠČENJE PROSTOROV ŽA ČISTILKE


NOVEMBER

 • 12.11. CNC PROGRAMIRANJE

 • 18.11. VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ

 • 25.11. SODOBNI TRENDI TRŽENJA V GOSTINSTVU


DECEMBER

 • 3.12. OBVLADOVANJE BOLNIŠKEGA STALEŽA V ORGANIZACIJI (ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU)

 • 13.12. LETNI RAZGOVORI (ORODJE ZA VEČJO MOTIVACIJO IN UČINKOVITOST NA DELOVNEM MESTU)

 • 16.12. UČINKO VODENJE ZA VEČJO PRODUKTIVNOST


Datumi so informativnega značaja.