Plan seminarjev 2021

JANUAR

 • 29.01. METODA 8D - REŠEVANJE REKLAMACIJ


FEBRUAR

 • 01.02. SKLADIŠČENJE ZA SKLADIŠČNIKE

 • 12.02. NOVI PRISTOPI VODENJA MED IN PO COVID – 19 NOVO!

 • 18.02. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 23.02. UČINKOVITO DELOVNO MESTO s poudarkom na izgubah in vpeljavi 5S

 • 24.02. OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA

 • 24.02. VZPODBUDIMO SODELOVANJE IN PRODUKTIVNOST MED IN PO COVID 19 NOVO!


MAREC

 • 05.03. VELIKA ŠOLA VODENJA - I. Modul

 • 05.03. PSIHOLOGIJA VODENJA SODELAVCEV

 • 11.03. MERITVE V PROIZVODNJI-GEOMETRIJSKE DIMENZIJE IN TOLERANCE

 • 16.03. NAPREDOVAL SEM V VODJO - IZ SKUPINE – Kaj pa zdaj? NOVO!

 • 17.03. POGAJANJA V NABAVI IN PRODAJI

 • 19.03. VELIKA ŠOLA VODENJA - II. Modul

 • 19.03. CILJNO VODENJE


APRIL

 • 02.04. VELIKA ŠOLA VODENJA - III. Modul

 • 02.04. SODOBNA ORODJA ZA VODENJE SODELAVCEV

 • 16.04. VZDRŽEVANJE PNEVMATIKE IN ELEKTROKRMILJA

 • 19.04. VELIKA ŠOLA VODENJA - IV. Modul

 • 19.04. POVEČAJMO MOTIVACIJO IN ZAVZETOST SODELAVCEV

 • 29.04. VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV


MAJ

 • 04.05. VELIKA ŠOLA VODENJA – V. Modul

 • 04.05. REŠEVANJE KONFLIKTOV IN VZROKI

 • 06.05. CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA

 • 13.05. NOVI PRISTOPI VODENJA MED IN PO COVID – 19 NOVO!

 • 17.05. VELIKA ŠOLA VODENJA – VI. Modul

 • 17.05. VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ IN Y- gen

 • 19.05. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 27.05. ODPRAVA NAPAK V HIDRAVLIKI


JUNIJ

 • 01.06. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 02.06. RAZVIJTE SVOJ STIL VODENJA

 • 08.06. VODENJE ZA VEČJO UČINKOVITOST

 • 10.06. PLANIRANJE PROIZVODNJE

 • 17.06. RAVNANJE Z ODPADKI IN SHEME PROIZVAJALČEVE RAZŠIRJENE ODGOVORNOSTI

 • 18.06. VZPODBUDIMO SODELOVANJE IN PRODUKTIVNOST MED IN PO COVID 19 NOVO!

 • 21.06. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 22.06. IMDS - International Material Data System


SEPTEMBER

 • 17.09. HIDRAVLIKA ZA VZDRŽEVALCE IN KONSTRUKTERJE

 • 21.09. VELIKA ŠOLA VODENJA - I. Modul

 • 21.09. PSIHOLOGIJA VODENJA SODELAVCEV

 • 28.09. PROJEKTNO VODENJE V PRAKSI

 • 28.09. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul I.

 • 28.09. NOVI PRISTOPI VODENJA MED IN PO COVID – 19 NOVO!


OKTOBER

 • 05.10. VELIKA ŠOLA VODENJA - II. Modul

 • 05.10. CILJNO VODENJE

 • 06.10. RECEPTOR - Ogledalo organizacije

 • 08.10. 18. POSVET HIŠNIKOV IN VZDRŽEVALVCEV OBJEKTOV

 • 13.10. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul II.

 • 13.10. VODITELJSKA ORODJA ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI

 • 15.10. CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA - PROIZVODNJA BREZ IZMETA

 • 18.10. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 19.10. STRES IN MOBING NA DELOVNEM MESTU

 • 19.10 METODA 5S IN VPELJAVA

 • 25.10. ZDRAVA PREHRANA

 • 25.10. ČIŠČENJE PROSTOROV ZA ČISTILKE

 • 26.10. VELIKA ŠOLA VODENJA - II. Modul

 • 26.10. SODOBNA ORODJA ZA VODENJE SODELAVCEV


NOVEMBER

 • 03.11. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul III.

 • 03.11. TIME MANAGEMENT

 • 09.11. VELIKA ŠOLA VODENJA - IV. Modul

 • 09.11. POVEČAJMO MOTIVACIJO IN ZAVZETOST SODELAVCEV

 • 15.11. SODOBNI TRENDI TRŽENJA V GOSTINSTVU

 • 17.11. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul III.

 • 17.11. INOVATIVNO IN KREATIVNO VODENJE TIMA

 • 18.11. VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV

 • 24.11. PRETOK MATERIALA IN VREDNOSTNA ANALIZA

 • 29.11. NOVI PRISTOPI VODENJA MED IN PO COVID – 19 NOVO!


DECEMBER

 • 01.12. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul IV.

 • 01.12. VODENJE IN COACHING V DOBI 14.0

 • 14.12. VELIKA ŠOLA VODENJA – VI. Modul

 • 14.12. VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ IN Y- gen

 • 15.12. UČINKOVITO VODENJE ZA VEČJO PRODUKTIVNOST

 • 21.12. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul V.

 • 21.12. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ZA VODJE


Datumi so informativnega značaja.