Plan seminarjev 2022

JANUAR

 • 14.01. LETNI RAZGOVORI Orodje za večjo motivacijo in učinkovitost na delovnem mestu

 • 18.01. ZDRAV STIL ŽIVLJENJA IN POSREDNO S TEM ZMANJŠAMO BOLNIŠKO

 • 24.01.ODPRAVA NAPAK V HIDRAVLIKI

 • 28.01.VELIKA ŠOLA VODENJA – I. Modul

 • 28.01.PSIHOLOGIJA VODENJA

 • 31.01.ZMANJŠANJE BOLNIŠKE - Primeri dobre prakse

 • 31.01.METODA 8D – Reševanje reklamacij


FEBRUAR

 • 01.02.RECEPTOR - Ogledalo organizacije

 • 11.02.VELIKA ŠOLA VODENJA – II. Modul

 • 11.02.CILJNO VODENJE

 • 14.02.SKLADIŠČENJE ZA SKLADIŠČNIKE

 • 15.02.VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 21.02.VPELJAVA 5S – Vitko podjetje

 • 25.02.ZDRAVA PREHRANA V KUHINJI JAVNIH ZAVODOV

 • 25.02.ČIŠČENJE PROSTOROV


MAREC

 • 04.03. INFORMACIJSKA VARNOST 1.0 NA VSAKEM DELOVNEM MESTU

 • 08.03.POSTAL SEM VODJA - Kako si pridobim avtoriteto?

 • 11.03.VELIKA ŠOLA VODENJA – III. Modul

 • 11.03.SODOBNA ORODJA ZA VODENJE

 • 14.03.MERITVE V PROIZVODNJI-GEOMETRIJSKE DIMENZIJE IN TOLERANCE

 • 18.03.VELIKA ŠOLA VODENJA – IV. Modul

 • 18.03. POVEČAJMO MOTIVACIJO SODELAVCEV 

 • 18.03.OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA

 • 23.03.PLANIRANJE PROIZVODNJE

 • 25.03.VELIKA ŠOLA VODENJA – V. Modul

 • 25.03.REŠEVANJE KONFLIKTOV

 • 28.03.POGAJANJA V NABAVI IN PRODAJI


APRIL

 • 01.04.8.URNA ŠOLA VODENJA

 • 05.04.VELIKA ŠOLA VODENJA – VI. Modul

 • 05.04.VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ

 • 12.04.STRES IN MOBING NA DELOVNEM MESTU

 • 15.04.CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA - Proizvodnja brez izmeta


MAJ

 • 11.05.VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV

 • 12.05.VODENJE IN COACHING V DOBI I.4.0

 • 16.05.ČIŠČENJE PROSTOROV

 • 20.05.VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 23.05.ODPRAVA NAPAK V HIDRAVLIKI


JUNIJ

 • 08.06. VODENJE ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN UČINKOVITOST

 • 14.06. 3D MODELIRANJE IN TISKANJE IZDELKOV

 • 16.06. ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

 • 16.06.PRAVOPISNA PRAVILA IN DOPISI

 • 20.06. REŠEVANJE REKLAMACIJ PO PPS Metodi

 • 21.06. STREŽBA DVIGUJE KVALITETO STORITEV

 • 22.06.VZDRŽEVANJE PNEVMATIKE IN ELEKTROKRMILJA

 • 23.06. VIZIJA VITKOSTI - VPELJAVA VITKEGA PODJETJA


SEPTEMBER

 • 08.09.AKADEMIJA ZA MANAGEMENT – I. Modul

 • 08.09.VODITELJSKA ORODJA ZA POVEČANJE INOVATIVNOSTI IN KREATIVNOSTI

 • 19.09.HIDRAVLIKA ZA VZDRŽEVALCE IN KONSTRUKTERJE

 • 20.09.INFORMACIJSKA VARNOST 2.0 NA DELOVNEM MESTU – vdori v IT sisteme

 • 22.09. AKADEMIJA ZA MANAGEMENT – II. Modul

 • 22.09. ORGANIZACIJA DELA IN ČASA

 • 28.09. SMED Metoda

 • 30.09.VELIKA ŠOLA VODENJA – I. Modul

 • 30.09.PSIHOLOGIJA VODENJA


OKTOBER

 • 04.10.RECEPTOR - Ogledalo organizacije

 • 06.10. AKADEMIJA ZA MANAGEMENT – III. Modul

 • 06.10. POSLOVNA KOMUNIKACIJA VODSTVA DO SODELAVCEV IN STRANK

 • 07.10. 19. POSVET HIŠNIKOV IN VZDRŽEVALCEV OBJEKTOV

 • 07.10. POSVET ENERGETIKOV IN PROIZVODNO TEHNIČNEGA KADRA

 • 14.10.VELIKA ŠOLA VODENJA – II. Modul

 • 14.10.CILJNO VODENJE – STRATEŠKO VODENJE

 • 19.10.UČINKOVITO DELOVNO MESTO S VPELJAVO 5S Metode

 • 20.10.AKADEMIJA ZA MANAGEMENT

 • 20.10.INOVATIVNO IN KREATIVNO VODENJE TIMA – IV. Modul

 • 21.10.ZDRAVA PREHRANA

 • 21.10.PRAVILNO IN USPEŠNO ČIŠČENJE

 • 24.10.CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA - Proizvodnja brez izmeta

 • 28.10.VELIKA ŠOLA VODENJA – III. Modul

 • 28.10.SODOBNA ORODJA ZA VODENJE


NOVEMBER

 • 10.11.AKADEMIJA ZA MANAGEMENT – V. Modul

 • 10.11.VODENJE IN COACHING V DOBI INDUSTRIJA 4.0

 • 11.11.VELIKA ŠOLA VODENJA – IV. Modul

 • 11.11.POVEČAJMO MOTIVACIJO SODELAVCEV

 • 17.11.VZDRŽEVANJE PNEVMATIKE IN ELEKTROKRMILJA

 • 21.11.VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 22.11. 3D MODELIRANJE IN TISKANJE IZDELKOV

 • 22.11.POVEČAJMO PRODAJO V GOSTINSTVU

 • 23.11.REŠEVANJE REKLAMACIJ PO PPS METODI

 • 25.11.VELIKA ŠOLA VODENJA – V. Modul

 • 25.11.REŠEVANJE KONFLIKTOV

 • 28.11.VPELJAVA ELEMENTOV VITKEGA PODJETJA - Primer dobre prakse

 • 29.11.RECEPTOR - Ogledalo organizacije


DECEMBER

 • 01.12.LETNI RAZGOVORI - Primeri dobre prakse

 • 08.12.VELIKA ŠOLA VODENJA – VI. Modul

 • 08.12.VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ IN Y GEN

 • 12.12. in 13.12. ORGANIZACIJA DELA IN ČASA

 • 14.12.POSLOVNA KOMUNIKACIJA DO SODELAVCEV IN STRANK


Glede na zasedenost predavateljev, je možna tudi sprememba datuma seminarja.Vsi naši predavatelji izhajajo iz prakse in so večkrat ne planirano službeno odsotni. Zato vas prosimo za razumevanje!