Plan seminarjev 2024

JANUAR

 • 15. 01 Vzdrževanje zdravja na delovnem mestu - po naravni poti

 • 19. 01. Vodenje manjših delovnih skupin

 • 26. 01. AKADEMIJA ZA USPEŠNO VODENJE – I. Modul

 • 26.01. REVOLUCIONARNA VODITELJSKA ORODJA ZA PRODUKTIVNO POSLOVANJE

 • 30. 01. Meritve v proizvodnji – geometrijske dimenzije in tolerance


FEBRUAR

 • 02.02. AKADEMIJA ZA USPEŠNO VODENJE– II. Modul

 • 02.02. ORGANIZACIJA DELA IN ČASA - OSEBNA STRATEGIJA ZA UČINKOVITOST NA DELOVNEM MESTU-1.del

 • 05.02. VZDRŽEVANJE HIDRAVLIKE V PROIZVODNJI

 • 12. 02. Osnove VITKEGA PODJETJA in vpeljava 5S – predavanje iz prakse

 • 15. 02. Celovita kakovost in Avtokontrola AQ

 • 16.02. ORGANIZACIJA DELA IN ČASA - OSEBNA STRATEGIJA ZA UČINKOVITOST NA DELOVNEM MESTU-2.del

 • 20. 02. SKLADIŠČENJE in skladiščno poslovanje

 • 23.02. Zdrava prehrana v kuhinjah javnih zavodov

 • 23.02. Pravilno in uspešno čiščenje prostorov


MAREC

 • 01.03. AKADEMIJA ZA USPEŠNO VODENJE– III. Modul

 • 01.03. TIMSKO DELO - INOVATIVNO IN KREATIVNO VODENJE TIM

 • 07. 03. VPELJAVA SMED METODE (HITRA MENJAVA ORODIJ) IN 5S

 • 08.03. AKADEMIJA ZA USPEŠNO VODENJE - IV. Modul

 • 08.03. UMETNOST GRAJENJA SODOBNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE: »Ključ do poslovnega uspeha«

 • 15.03. AKADEMIJA ZA USPEŠNO VODENJE - V. Modul

 • 15.03. VODENJE IN COACHING V DOBI 4. INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE 4.0: » Razvoj novih voditeljskih kompetenc za uspeh in konkurenčnost«

 • 20.03. PLANIRANJE IN VODENJE PROIZVODNJE »MIKROPLANIRANJE«

 • 22.03. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul I.

 • 22.03. Gradnja avtoritete in psihologije vodje : »Ključi do odličnega vodenja«

 • 28.03. Celovita kakovost in Avtokontrola AQ

 • 29.03. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul II.

 • 29.03. Ciljno vodenje: Pot do odličnega vodenja


APRIL

 • 03.04. Organizacija in planiranje vzdrževanje strojev in naprav

 • 05.04. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul IV.

 • 12.04. Uporaba UI in Chat GTP na delovnem mestu

 • 15.04. Pogajanja v nabavi in prodaji

 • 16.04. NORMIRANJE IN ČAS IZDELAVE V PROIZVODNJI

 • 19.04. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul IV.

 • 19.04. Povečajmo motivacijo in zavzetost sodelavcev: »Gradnja učinkovite delovne kulture«

 • 22.04. Psihoretorika na sestankih

 • 26.04. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul V.

 • 26.04. Reševanje in iskanje vzrokov za konflikt


MAJ

 • 10.05. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul VI.

 • 19.05. Vodenje in sodelovanje z različnimi generacijami v skupini:« Gradnja uspešnega delovnega okolja"

 • 13.05. Postal sem vodja – Kako si pridobim avtoriteto?

 • 15.05. Metoda FMEA - NOVA VERZIJA!

 • 20. 05. Vzdrževanje pnevmatike in elektro krmilja v proizvodnji

 • 20.05. Kako obdržati obstoječe in pridobiti nove goste

 • 24.05. VPELJAVA VITKEGA PODJETJA – Metoda 5S

 • 30.05. PREVENTIVNI PRISTOPI VODSTVA PRI ZMANJŠEVANJU BOLNIŠKEGA STALEŽA ZAPOSLENIH


JUNIJ

 • 03.06. 1. FORUM PROIZVODNO TEHNIČNIH STROKOVNJAKOV SLOVENIJE

 • 06.06. 8-D METODA UČINKOVITA REŠITEV PROBLEMA – REKLAMACIJE

 • 27.06. PLANIRANJE IN OGANIZIRANJE GENERALNIH ČIŠČENJ


SEPTEMBER

 • 13.09. Reševanje reklamacij po PPS Metodi (Reklamacija se nikoli ne sme ponoviti!)

 • 19.09. MONTER - SERVISER »AMBASADOR PODJETJA«

 • 19.09. RECEPTOR ogledalo podjetja - ustanove

 • 20.09. ORGANIZACIJA DELA IN ČASA NA DELOVNEM MESTU

 • 23.09. MOBING in STRES na delovnem mestu. Kaj je mobing in kaj ne?

 • 27.09. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul I.

 • 27.09. Gradnja avtoritete in psihologije vodje : »Ključi do odličnega vodenja«


OKTOBER

 • 04.10. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul II.

 • 04.10. Ciljno vodenje: Pot do odličnega vodenja

 • 11.10. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul III.

 • 11.10. Sodobna orodja za učinkovito vodenje

 • 18.10. PLANIRANJE IN VODENJE PROIZVODNJE »MIKROPLANIRANJE«

 • 18.10. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul IV.

 • 18.10. Povečajmo motivacijo in zavzetost sodelavcev: »Gradnja učinkovite delovne kulture«

 • 24.10. Pravilno in uspešno čiščenje prostorov

 • 24.10. APQP IN CONTROL PLAN NAPREDNO NAČRTOVANJE KAKOVOSTI PROIZVODA IN PLAN OBVLADOVANJA

 • 25.10. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul V.

 • 25.10. Reševanje in iskanje vzrokov za konflikt

 • 25.10. 20. POSVET HIŠNIKOV IN VZDRŽEVALCEV OBJETOV -OPREME


NOVEMBER

 • 08.11. ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE – Modul VI.

 • 08.11. Vodenje in sodelovanje z različnimi generacijami v skupini: »Gradnja uspešnega delovnega okolja«

 • 13.11. Vpeljava elementov VITKEGA PODJETJA - Primer dobre prakse

 • 18.11. Strežba dviguje kvaliteto storitev

 • 18.11. PREVENTIVNI PRISTOPI VODSTVA PRI ZMANJŠEVANJU BOLNIŠKEGA STALEŽA ZAPOSLENIH

 • 19.11. Uporabnost Umetne inteligence in Chat-GTP na delovnem mestu

 • 26.11. Normiranje in čas izdelave v proizvodnji


DECEMBER

 • 02.12. LETNI RAZGOVORI - Primeri dobre prakse

 • 06.12. Vodenje manjših delovnih skupin

 • 10.12. Psiho-retorika na sestankih

 • 12.12. Učinkovito delovno mesto 5S in SMED


Glede na zasedenost predavateljev, je možna tudi sprememba datuma seminarja.Vsi naši predavatelji izhajajo iz prakse in so večkrat ne planirano službeno odsotni. Zato vas prosimo za razumevanje!