Planiranje proizvodnje

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

V zadnjih letih se je morala skoraj vsaka proizvodnja prilagoditi trenutnim zahtevam kupca. Naročila so se hitro spreminjala. Vodstvo proizvodnje v podjetju je bilo postavljeno pred velik izziv, kako povečati učinkovitost, brez dela na zalogo in brez zamud. V večini primerov se je izkazalo, da je bilo potrebno povečati pretok skozi proizvodnjo z omejevanjem virov, kot so ljudje, stroji, prostor, zaloge, logistika, denar. Varčevanje in iskanje notranjih rezerv v organizaciji že postaja stalnica vsakega vodje v proizvodnji.

Kakšne koristi bodo imeli udeleženci od seminarja?

 • Ali se zavedam pomena vodenja proizvodnje?

 • Je moje ravnanje z ljudmi pravo / uspešno?

 • Ali vem kateri so moji zavzeti zaposleni?

 • Kaj vse so moje naloge kot vodja proizvodnje?

 • Ali znam poiskati slabosti proizvodnje?

 • Ali znam poiskati notranje rezerve v proizvodnji?

 • Kako rešujem izpade proizvodnje?

 • Ali znam pravilno argumentirati izpade – slabosti proizvodnje?

 • Kakšno je moje komuniciranje s sodelavci / podrejenimi?

 • Kakšno je moje komuniciranje z ustreznimi službami?

 • Kako ustvarim zmagoviti tim / oddelek?

 • Ali znam pravočasno reagirati na spremembe?

 • Ali znam zagotoviti pravočasne izdobave kupcem?


Namen

Vodjem proizvodnje, preddelavcem, planerjem proizvodnje, tehnologom. Na seminarju bodo udeleženci pridobili in nadgradili naslednja znanja:
pomen pristopa k vodenju proizvodnje;
poiskati slabosti proizvodnje;
notranje rezerve;
zastoji v proizvodnji;
pretočnost in logistika;
zagotoviti pravočasno izdobavo kupcem.

Vsebina

 • Načela planiranja proizvodnje.

 • Strateško, operativno in taktično planiranje proizvodnje.

 • Delovna dokumentacija in delitev dela.

 • Realizacija in nadzor nad stroški.

 • Gospodarjenje z materiali.

  • ABC metoda, nabava zaloge,

  • XYZ analiza.

 • Analiza časa izdelave

  • norme,

  • ergonomija,

  • logistika med delovnimi mesti.

 • KANBAN, JIT

 • Projektno vodenje proizvodnje

  • Vitka proizvodnja.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

208,00 € + DDV (253,76 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.