PLANIRANJEPROIZVODNJE V VITKEM PODJETJU

CILJIN NAMEN USPOSABLJANJA

Ciljvitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje,odstraniti vse

elementein aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, do popolnevitkosti » EXELENT NIVO » . To pomeni, da je proizvodni proces odnaročila do odpreme kratek. To dosežemo tako, da naredimoproizvodnjo bolj prijazno do zaposlenih (motivacija), z metodo 5S(odstranitev nepotrebnih elementov z delovnega mesta), s samostojnimvzdrževanjem in vse to podpremo z metodo KAIZEN. Iz vidikakončnega kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodanivrednosti zajet vsak ukrep ali postopek, ki ga je pripravljenplačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa »lean«ustvariti več vrednosti z manj dela. Organizacija proizvodnegaprocesa po teh načelih ne zajema zgolj izvedbe določenih aktivnostiali metod napredovanja, temveč pomeni dejansko filozofijo vodenjaproizvodnega podjetja.


Vsebina:

  1. 7 izgub na delovnem mestu proizvodnje
   ( naučimo se jih videti, da lahko kasnejepravilno in na pravem mestu ukrepamo)

  2. 5S postopek

   • Petkorakov do urejenega delovnega mesta

   • Vpeljavana delovno mesto

   • Vključevanjepomembnih služb

   • Spremljanjein ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

  3. TehnikaSMED-a

   • Prednostihitrih menjav orodja.

   • Kjenajveč izgubljamo časa pri menjavah?

   • Spremljanjein ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

  4. Vizualno vodenje

   • Pomembnostprave informacije, ki vzbudi reakcijo

   • Odločitev,kaj potrebujemo vizualno boljše

   • Implementacijana delovno mesto

   • Povezavaz ostalimi metodami

   • Spremljanjein ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

  5. Analiza izgubljenega časa

   • Načinimerjenja izgubljenega časa

   • Kakopridobiti zaupanje zaposlenih, ki analizirajo izgubljen čas

   • Analizaizgubljenega časa in ukrepanje

   • Merjenjeučinka opreme ( OEE )

   • Spremljanjein ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

  6. Avtonomno vzdrževanje TPM

   • Združevanje5S in Vizualnega vodenja za vzpostavitev osnovnega vzdrževanjastroja in opreme s strani delavca

   • Spremljanjein ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

  7. Standardizirano delo

   • Zakajje potrebno način dela na stroju standardizirati

   • Standardizacijapostopka dela

   • Spremljanjein ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

  8. Možnost vpeljave KanBan metode v proizvodni proces, FIFO

  9. Kaizen ( spremenimo način razmišljanjazaposlenih )

  10. Predstavitev in načrt vpeljave VITKEPROIZVODNJE v praksi
   (predstavitev dobre prakse in njihoveizkušnje ob vpeljavi)


Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!