Pnevmatika – odprava napak in vzdrževanje

Pnevmatika je z uveljavljanjem avtomatizacije in racionalizacije delovnih procesov postala nepogrešljiva v vseh vejah industrije. Z razvojem se tudi pnevmatika z vsemi elementi nenehno izboljšuje in je vedno bolj zmogljiva. Najbolj pomembni sta učinkovitost in produktivnost s čim manj stroški. Veliko se naučimo iz prakse. Za učinkovito proizvodnjo pa je nujno potrebno poznati teoretične osnove pnevmatike.  Delo s pnevmatiko v praksi temelji na vzdrževanju sistema in posameznih enot.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Udeleženec spozna elemente pnevmatičnih krmilnih shem in razume njihovo delovanje. Sposoben je izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in jo uporabiti za odkrivanje napak. Zna odkriti okvaro na stroju in komponenti,  jo odpraviti ali izbrati ustrezno nadomestno.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!