Pomen vitke organizacije

KAJ JE VITKA PROIZVODNJA?

Razvojni koncept vitke proizvodnje sega v pozna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je Sakichi Toyota, prešel iz tekstilne dejavnosti na proizvodnjo avtomobilov. Taiichi Ohno je v tem podjetju Toyota uveljavil načela TPS-a (Toyot Production System) in vzpostavitev temeljnega sistema VP (Vitkega Podjetja). Leta 1956 je ta gospod obiskal ZDA, kjer je prvič videl samopostrežne trgovine, kjer kupci jemljejo zaloge iz polic. Prišel je do spoznanja, da mora biti planiranje podrejeno dejanski prodaji (PULL sistem) in ne prodajnim ali proizvodnim ciljem (PUSH sistem). Začetki VP- lean production temelji JIT(just in time - ravno pravi čas), kjer je poudarek na minimalnih zalogah in pretoku materiala. S tem pogledom na proizvodnjo se je spremenil celotni koncept organizacije proizvodnje. Velika naftna kriza je v sedemdesetih letih prisilila avtomobilsko industrijo, da se je začela prilagajati potrebam trga. Od takrat naprej je v svetu znana VITKA PROIZVODNJA, podjetja ali organizacije. 

V gospodarsko razvitih državah po uvedbi v avtomobilsko industrijo se je vitka organizacija uveljavila v skoraj vsej industriji. V Sloveniji je opazen intenzivni trend organizacije proizvodnje po zakonitosti vitkega podjetja po zadnji gospodarski krizi. Ta nas je naučila, da se je potrebno prilagoditi zahtevam kupca - odjemalca, po mali seriji izdelkov, z dograditvijo določenih unikatnih elementov po želji naročnika, prav tako niso zaželene zaloge izdelkov in polizdelkov.

Namen VITKEGA PODJETJA je večno sledenje popolnosti, katerega ni moč dobiti pri spreminjajoči proizvodnji. Vsi udeleženi morejo težiti k izboljševanju procesov, optimizaciji opreme, zmanjševanju odpada- težiti k »0« izmeta, izboljševanju kakovosti, narediti vse lažje, hitreje, kar pa teži k dobremu sodelovanju, timskemu delu in sodobnemu vizualnemu vodenju.


NAMEN VITKEGA PODJETJA - PROIZVODNJE

Filozofija vitkega podjetja je, da se opravi čim več- s čim manj opreme, prostora, napora in časa, hkrati pa zadovoljiš zahteve kupca. 

 Razlika je predvsem v komuniciranju pri vodenju na vseh nivojih. 

 Tradicionalni avtokratski stil vodenja je nujno potrebno nadomestiti s sodobnim načinom vodenja, 

 katero temelji na povečani zavzetosti, učinkovitosti in racionalizaciji dela. 

 V vitki organizaciji je potrebno spremeniti kulturo razmišljanja. 

 Zato je VP nenehno nadgrajevanja dela.Ko dobite reklamacijo, kaj prvo pomislite:

  • » Kdo je to naredil?«- to je stari stil vodenja in kulture v organizaciji.
    Iskanje krivca je izgubljanje časa. Pri sodelavcih zbuja strah, to vpliva na prikrivanje resnice.

  • »Kako bomo tole najbolje hitro rešili, da obdržimo kupca?« - novi stil vodenja in razmišljanja vseh zaposlenih v vitki organizaciji. Nujno potrebujemo čim krajši čas za popravilo napake. Po rešitvi reklamacije je potrebno narediti strokovno analizo, kako je prišlo do napake in opraviti zaščito- preventivo, da se nikoli več ta napaka ne ponoviPrimer iz prakse: 


 V tabeli je vidna praktična razlika med tradicionalno in vitko proizvodnjo.

Elementi"tradicionalno""vitko"
Cilji podjetjaPremagati konkurencoPridobiti kupce
Kultura vodenjaReševati problemePreprečiti probleme
PrioriteteRezultatiRezultati in procesi
NavodilaStatičnaDinamična
ZaposleniStrošek in težavePotencial in možnosti
Stroji / OpremaDraga specializiranaMajni in visoko fleksibilni
Reševanje problemov"Kdo je kriv?" Krize"Kaj je rešitev?" Izvor izboljšav

(vir: Ivanovič 2011)


Zahteva VP je čim manjša poraba virov in velika fleksibilnost. 

 Za dobro delovanje VP je potrebna : stabilna in enakomerna proizvodnja, prilagodljivost procesov,visoka kakovost, zanesljiva oprema, hitre nastavitve in menjava orodij in zanesljive dobavitelje.

VP mora zadovoljiti predvsem naslednjim zahtevam v organizaciji:

  • Kratki pretočni časi in kratek čas izdelave izdelka/storitve

  • Male zaloge izdelkov in polizdelkov (skladišče, proizvodne poti)

  • Izdelki / polizdelki brez napak – »zero defect«

  • Velika prilagodljivost do odjemalca- grajenje partnerskega odnosa

Vse to povezujejo vsi zaposleni z vzornimi vodji, kateri imajo veliko discipline, zavzetosti, sodelovanja in spodbujanja po novih produktivnih idejah. Potrebno je pravilno postaviti VIZIJO in STRATEGIJO organizacije, POSLANSTVO ZAPOSLENIH povezano s CILJI organizacije in VREDNOTAMI - zahtevami odjemalca (odjemalec = kupec/stranka po ISO TS 16949).