Postanite davčno vitki – davki za nefinančnike in finančnike

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Obdavčitev direktorjev družb, prokuristov, potnih stroškov, DDV in še kaj…

Dobro poznavanje davkov odločilno vpliva na poslovanje podjetij, s čimer se lahko izognemo marsikateremu glavobolu. Na seminarju boste izvedeli, kakšna je razlika, če sklenete z direktorjem družbe pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju in kako pravilno urediti prokuro, da ni težav pri izplačevanju in obdavčitvi dohodkov iz tega naslova. Seznanili se boste z načinom izpolnjevanja potnih nalogov in obračunov potnih stroškov na praktičnih primerih. Na področju izplačevanja potnih stroškov se v praksi namreč postavlja precej vprašanj…

Opozorili vas bomo, na kaj morate z vidika DDV biti pozorni pri sklepanju pogodb, izdajanju računov, preverjanju davčnih številk ipd… Izvedeli boste tudi, kakšne so posledice, povezane z DDV pri transakcijah z nepremičninami, ter kdaj je treba narediti popravek odbitka DDV in kdaj to ni potrebno. Že želite dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja, se udeležite našega seminarja.

 


Cilji

Pridobili boste informacije o možnih pravnih podlagah in obdavčitvi prejemkov za opravljanje nalog poslovodenja in prokure, naučili se boste izpolnjevati potne naloge in obračune potnih stroškov, izvedeli boste, na kaj je potrebno biti z vidika DDV pozoren pri dogovarjanju za posel in izdajanju računov, pridobili boste informacije o obdavčitvi transakcij z nepremičninami z DDV in davkom na promet nepremičnin ter informacije o vplivu teh transakcij na odbitek DDV in dobili boste odgovore na vprašanja, ki vas težijo ter imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja.

Namen

Namenjeno je direktorjem, prokuristom, lastnikom družb, komercialistom, računovodjem in ostalim, ki vas zanima obravnavana tematika.

Vsebina

 • OBDAVČITEV DOHODKOV DIREKTORJEV DRUŽB IN PROKURISTOV, VKLJUČNO Z NOVOSTMI V LETU 2015:

  • pomen vrste in oblike sklenjene pogodbe za poslovodenje in prokuro,

  • kako so obdavčeni dohodki direktorja družbe, ki je družbenik in kako direktor družbe, ki ni družbenik,

  • pogodba o poslovodenju, sklenjena z nerezidentom,

  • kako so obdavčeni dohodki prokurista,

  • kdaj so potni stroški direktorjev in prokuristov neobdavčeni,

  • obdavčitev upokojenca, ki opravlja poslovodenje ali prokuro,

 • POVRAČILA POTNIH STROšKOV:

  • kaj je pomembno pri izpolnitvi potnega naloga,

  • kako izpolnimo obračun potnih stroškov,

  • kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji,

  • kako se ta višina razlikuje od neobdavčene višine povračil potnih stroškov,

  • vodenje evidence o uporabi službenih vozil (knjiga voženj),

  • praktični primeri izračuna dnevnic (tudi zahtevnejši primeri),

 • DDV ZA »NEFINANČNIKE«:

  • pomen identifikacijske številke za DDV davčnega zavezanca (preverjanje DDV številk v sistemu »VIES«),

  • kdaj moramo izdati račun in kateri so obvezni elementi računa (klavzule na računih),

  • kaj je potrebno v zvezi z DDV napisati v pogodbi, da ni potem »prepozno« (incoterms klavzule),

  • kako je obdavčena prodaja in nakup blaga v in iz tujine,

  • kako so obdavčene storitve, zaračunane in prejete v in iz tujine,

  • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini,

 • OBDAVČITEV TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI:

  • prodaja nepremičnine (kateri davek obračunamo ob prodaji – DDV ali davek na promet nepremičnin, kdaj se pri prodaji nepremičnine uporabi obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1, opcijska obdavčitev z vidika DDV, stopnja DDV),

  • dajanje nepremičnine v najem (opcijska obdavčitev z vidika DDV),

  • pridobitev nepremičnine (pravica do odbitka DDV, delna pravica do odbitka DDV -odbitni delež, ločeno knjigovodstvo),

  • sprememba namembnosti nepremičnine (popravek odbitka vstopnega DDV – praktični primeri),

  • popravila in vzdrževanje nepremičnin,

  • upravljanje nepremičnin ter

  • prodaja in povratni finančni najem (»Sale and lease back«).

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

0,00 € + DDV (0,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.