Posvet energetikov in proizvodno tehničnega kadra

8:00 - 16:00 v prostorih ELPRO Križnič d.o.o.,Tomažičeva ulica 18, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Ob nastali svetovni situaciji nastaja energetska kriza, ki bo najbolj prizadela proizvodnjo. Zato se bodo morali energetsko tehnični strokovnjaki vedno bolj povezovati na področju teorije in prakse, da bodo varčevalni ukrepi energije učinkoviti.

Sodobna industrija bo morala razvijati pametno proizvodnjo, ki bo temeljila predvsem na učinkovitosti uporabe alternativnih virov energije, uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v mreženju naprav in procesov.

Industrija 4.0 se sprejema, kot digitalizacija proizvodnje od sodobnega izvora energije, delovnega mesta, robota stroja in človeške inteligence, ki vse optimizira.

Temelji I 4.0 so:

  • Omrežja z nizko porabo energije, katere povezuje računalnik

  • Povezovanje med stroji in ljudmi z digitalnimi sistemi

  • Uporaba digitalne inteligence

  • Napredna robotika in 3D tiskalniki


Namen

zadolženi za varčnost energije v organizaciji, energetiki, vodja vzdrževanja, planerji, razvojniki, zaposleni v investicijskem oddelku, tehnični kader, direktorji

Vsebina

8.00 - 8.30 – Sprejem udeležencev posveta

8.30 - 10.30 – Sodobni ogrevalni sistemi

  • Pregled hidravličnih komponent ogrevalnega sistema in kontrola ogrevalnega sistema –

  • predavatelja Miha Dimnik, Tomaž Remic

10.30 - 10.45 – Odmor

10.45 - 12.00 – Pozitivna komunikacija in reševanje konfliktov s sodelavci in poslovnimi partnerji -                                            medgeneracijski razponi – predavateljica Zlatka Dreo

12.00 - 12.45 – Kosilo

12.45 -  15.00 - Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev

                           - Naprave za kompenzacijo električne energije

                           - Sončne elektrarne in samooskrba - predavatelj Andrej Vrbnjak

15.00 – 16.00 – Ogled sodobne in avtomatizirane proizvodnje I 4.0 in najsodobnejše sončne elektrarne                                    v povezavi z avtomatizirano kotlovnico ELPRO Križnič

  • ogled transformatorske postaje v kateri bo vidna priključitev na SN strani 20 kV, energetski transformator, NN sestav na 0,4 kV, delovanje agregata, UPS naprave, sončne elektrarne. Avtomatske kompenzacijske naprave.

  • Ogled CNS sistema vodenja ogrevanje, hlajenja in prezračevanja objekta ter ogled strojnice hladilno prezračevalnih naprav.

  • Ogled sončne elektrarne na strehi objekta in pripadajoče strelovodne napeljave.


Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

170,00 € + DDV (207,40 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.