Povečajmo motivacijo sodelavcev

8:00 - 15:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Motivacija ni vedno le v večjem osebnem dohodku. Ni nemotiviranih ljudi, le motivirani so, vendar za kaj drugega, kot pričakujemo ali želimo mi. Motiviranje je usklajevanje potreb in ciljev organizacije ter zaposlenih v njej. Visoka stopnja motiviranosti zaposlenih je posledica ustrezne kulture organizacije, številnih sistemskih dejavnikov in kakovosti medsebojnih odnosov. Zagotavlja uspešnost. Za ohranjanje in izboljševanje motiviranosti sodelavcev je potrebno načrtno, strokovno in sistematično delo, ki se vedno izplača.


Vsebina

 • Osnova motivacije in kaj nas spodbuja k delu in dosežkom

 • Vrste motivacijskih dejavnikov

  • Prepoznavanje motivacijskih dejavnikov

  • Ohranjanje in izboljšanje lastne motivacije

  • Samomotivacija

 • Kako zaznavamo motivacijo na delovnem mestu

  • Naše potrebe na delovnem mestu

  • Potrebe organizacije

  • Motivacijski faktorji

 • Počutje na delovnem mestu

 • Vpliv motivacije na učinkovitost

 • Ukrepi za povečanje motivacije zaposlenih

 • Načini motiviranja zaposlenih

 • Vplivi medsebojnih odnosov na motivacijo

  • Pomen vrednot in prepričanj

  • Spoštovanje do vseh zaposlenih in nadrejenih

 • Zavzetost - pripadnost podjetju

 • Prednost timskega dela, pred delom v skupini

  • Vloga posameznika v timu

 • Plan osebnih sprememb, pri nadaljnjem delu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

253,00 € + DDV (308,66 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.