Povečajmo motivacijo in zavzetost sodelavcev: Gradnja učinkovite delovne kulture

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

POVEČAJMO MOTIVACIJO IN ZAVZETOST SODELAVCEV 

»Gradnja učinkovite delovne kulture v skupini«

Motivacija je osnova za uspeh, a ni le v denarju. Vsak od nas ima svoje cilje in želje, zato je pomembno razumeti, da ni samo enega recepta za motivacijo. V poslovnem svetu visoka motivacija zaposlenih izhaja iz ujemanja njihovih potreb s cilji organizacije. 

Visoka raven motivacije med zaposlenimi ni naključje, ampak rezultat dobro vzpostavljene organizacijske kulture, učinkovitih sistemskih dejavnikov ter kakovostnih medosebnih odnosov. Ta sinergija je ključ do trajnega uspeha. 

Za ohranjanje in krepitev motivacije sodelavcev je potrebno premišljeno, strokovno in sistematično delo. Pravilno vodenje, spodbujanje timskih odnosov ter nenehno vlaganje v razvoj posameznikov je temeljni gradnik, ki prinašajo izjemne rezultate. Motivacija postane neizogiben del podjetniške kulture, ki izboljšuje uspešnost posameznikov v organizacij.


Cilji

Ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga lahko izboljšate, koliko avtoritete ste si že pridobili, kako lahko usmerjate ljudi k ciljem in doseganjem rezultatov, kako spodbudite osebno motivacijo posameznika. Spoznali boste orodja za vodenje in njihovo uporabnost v praksi, upoštevali boste drugačne poglede na delo in odnose z ljudmi.

Namen

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov, vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi, tistim, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

Vsebina

1. Osnova motivacije in kaj nas spodbuja k delu in dosežkom

2. Vrste motivacijskih dejavnikov

  • Prepoznavanje motivacijskih dejavnikov.

  • Ohranjanje in izboljšanje lastne motivacije.

  • Samomotivacija

3. Kako zaznavamo motivacijo na delovnem mestu

  • Naše potrebe na delovnem mestu

  • Potrebe organizacije

  • Motivacijski faktorji

4. Počutje na delovnem mestu

5. Vpliv motivacije na učinkovitost

6. Ukrepi za povečanje motivacije zaposlenih

7. Načini motiviranja zaposlenih

8. Vplivi medsebojnih odnosov na motivacijo

  • Pomen vrednot in prepričanj.

  • Spoštovanje do vseh zaposlenih in nadrejenih.

9. Zavzetost -  pripadnost podjetju

10. Prednost timskega dela, pred delom v skupini

  • Vloga posameznika v timu

11. Plan osebnih sprememb, pri nadaljnjem delu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

288,00 € + DDV (351,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.