Povečajmo prodajo v gostinstvu

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

V današnjem času se je treba neprestano boriti za preživetje in konkurenčnost na gostinskem trgu. Preživetje pomeni, da obstanemo na trgu in da ustvarjamo večji dobiček. V praksi to pomeni, da so gostje zadovoljni in se radi vračajo. Vsi zaposleni v gostinskem objektu, še posebej pa strežno osebje mora zadovoljevati vse pozitivne občutke in fizične zahteve gostov. Vsakega gosta je potrebno jemati individualno. Povečanje prodaje za gostinsko osebje pomeni, da se bomo nenehno trudili najti nove načine, kako povečati prodajo in se boriti pred vso večjo konkurenco. To pa pomeni, da z vsakim gostom razvijemo individualni in poseben odnos natakar - gost. Osebni pristop je pomemben, ker so ponudbe konkurentov podobne in tudi razlike v cenah so manjše. Osebje v gostinstvu mora imeti ustrezne kompetence in, da lahko opravlja svoj poklic, kot so velika sposobnost komunikacije, prepričljivost, predstavitev dodatnih ponudb, spoštljivost, znajo prepoznati kupčeve potrebe in zahteve.

Če so gostje zadovoljni in imajo občutek pomembnosti, se bodo vračali, o nas govorili prijateljem in znancem.


Namen

Lastnikom gostinskih lokalov, direktorjem, vodjem prodaje, vodjem strežbe, natakarjem oz. vsem, ki se ukvarjajo z gostinstvom.

Kompetence

Učinkovita komunikacija pri prodaji, osebni pristop, vrste temperamentov gostov, javno nastopanje, aktivno poslušanje, komunikacija z gosti, faze prodaje, metode ponudbe - dodatna ponudba, motiviranje, timsko delo.

Vsebina

 • Vizija, strategija in poslanstvo vsakega v organizaciji

  • Pomen in vrsta motivacije vsakega zaposlenega

 • Prodaja gostinskih storitev včasih in danes

  • Prodaja v gostinstvu v preteklosti

  • Prodaja danes – obstoj na trgu

 • Prodajni proces v gostinstvu

  • Vrste faz sodobne prodaje

 • Pomen vrednot posameznika in spoštovanje do gosta

  • Prodaja temelji na vrednoti spoštovanje

  • Poslušanje

 • Pomen prvega vtisa lokala in osebja

  • Pomen prvega vtisa – začetek prodaje

  • Nagovarjanje gosta ob prihodu

  • Pomen lepega vedenja in upoštevanje bontona

  • Pomen poslušanja

 • Vrste različnih temperamentov gostov

  • Analiza in osebnostni test – vaja

  • Vrste pristopov do gosta – glede na temperament

 • Pristopi pri ponudbi

  • Predstavitev jedilnega lista in pijače

  • Vaja - pravilni pristopi pri prodaji različnim temperamentom

 • Predstavitev lastnosti in koristi gostinskih ponudb

  • Kdaj in komu ponujamo lastnost

  • Kdaj in komu ponujamo korist

 • Pravilna izbira vprašanj in besed pri ugotavljanju potreb gosta

  • Odprta in zaprta vprašanja

  • Negativne besede, katere povzročajo konflikt

 • Aktivna prodaja:

  • Svetovanje pri izbiri

  • Priporočanje

  • Ponujanje prilog in dodatkov

 •  Ugovori pri naročanju

 • Komunikacija med zaposlenimi (v lokalu nismo sami)

 • Dodatna ponudba – povečajmo prodajo

 • Zaključevanje prodaje in slovo od gosta

 • Analiza anket gostov: zakaj so dali napitnino

 • Pravilna komunikacija po telefonu

  • Pravilna predstavitev

  • Sprejemanje naročil

  • Dajanje informacij

 • Reševanje reklamacij

  • Hladna hrana

  • Tujek v hrani

  • Velikost porcije

  • Zdravstvene težave

 • Osebnostna analiza sprememb pri svojem delu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

189,00 € + DDV (230,58 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.