Povečajmo svojo zavzetost na delovnem mestu

Ljudje različno vrednotijo različne stvari in si postavljajo tudi različne cilje.

Za nekatere je cilj denar, plača, drugim je bolj kot plača pomembno, da delajo tisto, kar jih zares veseli in zanima, tretji delajo zato, ker nimajo druge izbire in jim zaposlitev pomeni varnost. Iz raziskav pa ugotovimo, da so zaposleni predani svojemu delu, kadar ga opravljajo z veseljem. In če pri opravljanju svojega dela lahko pokažejo svoje sposobnosti, so praviloma tudi uspešni.

Zavedati se moramo, da je ključ do uspešnega poslovanja organizacije v vseh zaposlenih. Pomembno je, da se le-ti dobro počutijo na svojem delovnem mestu. Če to dosežemo, dobimo zavzete zaposlene, ki postanejo največja konkurenčna prednost podjetja. Zavzeti zaposleni so najkvalitetnejši zaposleni v podjetju, ki znajo poskrbeti zase, znajo razporediti svoj čas, čeprav delajo več, kot se od njih zahteva.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Zaposleni imajo radi občutek, da vodstvo skrbi zanje. Usposabljanje je ena od oblik pozornosti in povečuje pripadnost zaposlenega organizaciji. Zaposleni, ki poznajo in razumejo zahteve kupca in sledijo viziji organizacije, so bolj zavzeti in učinkoviti pri svojem delu.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!