Pozitiven odnos do sebe in sodelavcev

Slaba volja peščice zaposlenih in njihovo trajnejše nezadovoljstvo na delovnem mestu sta razloga, zaradi katerih zlahka upade produktivna moč celotnega kolektiva.

Kadar se to zgodi, upade tudi poslovna uspešnost. Pozitiven pristop vodje izboljša odnose v delovni skupini. Poslovno in zasebno nenehno vzpostavljamo odnose. Osnova odnosa je sprejemanje najprej samega sebe in šele nato drugačnih pogledov ljudi in okolja. Temelj odnosov je komunikacija, ki ne pomeni strinjanje, temveč razumevanje. Misli nenehno spremljajo komunikacijo, za katero želimo, da je pozitivna. Naša čustva vplivajo na naše misli in osebne probleme. Negativne misli so značilne za slabo razpoloženje. Naše razpoloženje pa vpliva na odnose. Z ljudmi želimo imeti pozitivne odnose. Zaradi tega radi hodimo v službo, preprečujemo konflikte, smo ustvarjalni, z veliko idejami, kar je odraz naše uspešnosti. Spodbude so pozitivne in težijo h končnim rezultatom, zastavljenim ciljem, akciji.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • ohranjanje in vzpostavljanje pozitivne klime v delovni sredini in preprečevanje konfliktov;

  • spoznavanje razlike med pozitivnostjo in negativnostjo;

  • prepoznavanje čustev in vpliva čustev na počutje.

Razvoj kompetenc:

osebna rast, čustvena inteligenca, reševanje konfliktov.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!