PPAP – Proces potrditve serijske proizvodnje

Proces potrditve serijske proizvodnje je postopek, ki ga v vseh primernih novih in spremenjenih proizvodov in procesov zahtevajo proizvajalci avtomobilov in njihovi dobavitelji od svojih dobaviteljev.

Postopek PPAP zagotavlja, da so vse spremembe proizvoda in procesa vključene v dokumentacijo proizvoda in procesa preko potrjevanja prvih vzorcev. Namen postopka je preverjanje razumevanja odjemalčevih zahtev glede proizvoda/procesa pri dobaviteljih in njegova potrditev.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznati pomen uporabe PPAP,

  • spoznati zahteve PPAP,

  • razumeti PPAP in posebne zahteve odjemalcev,

  • dobiti napotke za uporabo zahtev v praksi,

  • potrebno znanje za učinkovito izvajanje PPAP.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, analiza lastnega dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!