Čiščenje prostorov

9:00 - 14:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Vaši prostori so ogledalo organizacije, v katero vstopajo obiskovalci. Za urejenost prostorov poskrbijo ljudje, kateri bivajo v teh prostorih. Čistočo prostora čutimo in jo vidimo. Čistilke – čistilci so osebe, kateri vsaki dan poskrbijo za naše prostore.V današnjem času, je zahtevno biti čistilec prostorov. Za dobro opravljeno čiščenje je potrebno obvladovati veliko različnih znanj. V prostorih imamo veliko različnih materialov, katere lahko čistimo, samo z ustreznimi postopki in čistili. Zaradi normativov se je potrebno znati organizirati in sistemsko razporediti delo.Upoštevati je potrebno vse zakonske predpise iz področja ekologije, nevarnih snovi, ergometrije dela, drugih uredb, o zdravem in varnem delu.


Cilji

Na seminarju bodo obravnavane teme, katere vam bodo pomagale h kvalitetnejšem delu. Seminar vsebuje nasvete o možnosti večjega finančnega prihranka - izkoristka dela, z organizacijo dela, pravilnim pristopom in pravilno uporabo čistil.

Namen

Vaši prostori so ogledalo organizacije, v katero vstopajo obiskovalci. Za urejenost prostorov poskrbijo ljudje, kateri bivajo v teh prostorih.

Vsebina

 • ORGANIZACIJA DELA

  • dnevni, tedenski, mesečni, periodični plani čiščenj in generalna dela,

  • zakaj je potrebno temeljitejše čiščenje prostorov,

  • kaj je čiščenje in kaj je razkuževanje.

 • HIGIENA

  • osebna higiena,

  • higiena delovnih oblačil in obutve,

  • higiena rok, pravilna uporaba zaščitnih rokavic.

 • TEHNOLOGIJA ČIŠČENJA

  • vrste čistil, njihova namembnost in pravilnost doziranja,

  • urejenost delovnih vozičkov in pripomočkov za čiščenje,

  • tehnologija postopkov čiščenja,

  • čiščenje površin onesnaženih s kužninami ,

  • sortiranje in rokovanje z odpadki,

  • zaključek dela.

 • ZAŠČITA PRI DELU

  • ohranjanje lastnega zdravja (pravilno gibanje pri delu, okvare hrbtenice…),

  • varstvo pri delu.

 • KONTROLA PRI DELU

  • zakaj se nekdo pritoži in kako reagirati na pripombe uporabnikov, prostorov, vodstva, …

  • samokontrola pri delu,

  • kakovost so ljudje.

 • 6. PRAKTIČNI DEL

  • demonstracija pravilnega čiščenja pisarne,

  • demonstracija pravilnega čiščenja WC.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

132,00 € + DDV (161,04 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.